Categorieën
Mondgezondheid

Ontstoken tandvlees en je kans op zwangerschap

Wil je snel zwanger worden? Duurt het langer dan je had verwacht of gehoopt voordat je in verwachting raakt? Er zijn diverse factoren die vertragend werken op de vervulling van je kinderwens. Een daarvan is ontstoken tandvlees. Wat is het verband tussen ontstekingen in de mond en het in verwachting raken en het verloop van je zwangerschap? Hoe ontdek je of je last hebt van ziek tandvlees (gingivitis of paradontitis)?

Omslag van het boek Vruchtbaarheid voor dummies
Vruchtbaarheid voor dummies (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Wat zijn de gevolgen van ontstoken tandvlees voor je lijf als geheel?

Bij ziek tandvlees kunnen ontstekingen leiden tot een kettingreactie die het normale functioneren van het lichaam verstoort. Zo zijn er al langere tijd verbanden bekend tussen: ziek tandvlees en diabetes type II, miskramen, vroeggeboorten, slechte spermakwaliteit en hartaandoeningen.
Naar onlangs is gebleken, kan ontstoken tandvlees er ook voor zorgen dat het langer duurt voordat je zwangerschapwens wordt vervuld.

Hoe weet je of je tandvlees ziek is?

Het probleem is dat ontsteking van het tandvlees (gingivitis) en zelfs ernstiger vormen als paradontitis (als ook het omringende steunweefsel van het tandvlees is aangetast) lang niet altijd door de patiënt wordt opgemerkt.

Sterker nog, ruim 90% van de patiënten weet niet eens dat er sprake is van paradontitis. Het punt is namelijk dat een patiënt vaak geen last heeft van pijn. Signalen dat er iets mis is, kun je van onder meer aan een of meer van de volgende symptomen afleiden:

  • rood en/of gezwollen tandvlees
  • bloedend en/of terugtrekkend tandvlees
  • losse of wiebelende tanden of kiezen
  • meer ruimte tussen de elementen of slinkend kaakbot
  • slechte adem of vieze smaak in de mond.

Paradontitis wordt veroorzaakt door veel voorkomende mondbacteriën. Komen deze bacteriën in je bloedbaan terecht? Dan kunnen ze tot ernstige gezondheidsklachten leiden.

Slechte mondgezondheid als vertragende factor voor zwangerschap

Vrouwen met een slechte mondgezondheid blijken in hun bloed markers te hebben die op ontstekingen wijzen. Dit is naar voren gekomen uit de zogenaamde SMILE-studie, een Australisch onderzoek van de University of Western Australia onder ongeveer 3500 vrouwen. Daarin stond de vraag centraal of ziek tandvlees invloed heeft op de kans van een vrouw om in verwachting te raken. Op 5 juli 2011 heeft de leider van dit onderzoek, professor Robert Hart, in het kader van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Human Reproduction and Embryology, in Stockholm een lezing gehouden over de onderzoeksresultaten.

Andere belemmerende factoren voor zwangerschap

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat het de eerste in zijn soort is. Uit de resultaten blijkt onder meer dat een slechte mondgezondheid de kans op zwangerschap net zo sterk vermindert als obesitas: gemiddeld duurt het ruim twee maanden langer voordat je in verwachting raakt. Ook bevestigt dit onderzoek andere, reeds in andere research vastgestelde, negatieve factoren voor de kans op zwangerschap. Te weten

In dit SMILE-onderzoek is overigens geen relatie geconstateerd tussen de kans op nagestreefde zwangerschap en de sociaaleconomische omstandigheden van de vrouw.

Volgens sommige deskundigen is er ook een verband tussen zwangerschap en bepaalde voeding.

Foto van onderkant van gezicht van jonge vrouw met gezond gebit en gezond tandvlees
gezonde tanden en kiezen en gezond tandvlees zijn bevorderlijk voor je totale welbevinden

Advies aan vrouwen die zwanger willen worden

Robert Hart adviseert vrouwen die graag een baby willen om eventuele tandvleesproblemen met hun tandarts te bespreken. In het algemeen zijn tandvleesproblemen namelijk eenvoudig en goed behandelbaar

Hij raadt concreet aan een bezoek aan de tandarts toe te voegen aan het actiepuntenlijstje voor je zwangerschapswens. En daarnaast adviseert hij om dagelijks extra te letten op je mondhygiëne (door zorgvuldig tandenpoetsen en flossen). De andere punten die op je actiepuntenlijstje thuishoren, omvatten onder meer: stoppen met roken en alcohol, werken aan een gezond gewicht, en innemen van foliumzuur.

Tandvleesproblemen, miskramen en vroeggeboorten

Tandvleesproblemen hebben niet alleen een uitwerking op het in verwachting kunnen raken, maar ook op het verloop van de zwangerschap zelf.

Tijdens de zwangerschap kunnen schommelende hormoonspiegels je kans op mondontstekingen vergroten.

Een zwangere vrouw die lijdt aan parodontitis, heeft 2 tot 7 keer zoveel risico van een vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht als andere zwangere vrouwen. Ook miskramen komen vaker voor.

Uit de bovengenoemde SMILE-studie kwam ook naar voren dat behandeling tegen tandvleesproblemen geen schadelijke gevolgen heeft voor de foetus of de aanstaande moeder.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, An Schrijfstra, op 13 januari 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Sneller zwanger worden dankzij gezond tandvlees

Dossier mondgezondheid

Dit artikel maakt deel uit van het dossier mondgezondheid.

Bronnen

  • Gum disease can increase the time it takes to become pregnant; lezing Roger Hart op 5 juli 2011; http://www.eshre.eu/membership/page.aspx/1355
  • ‘Floss for fertility’, women advised; Michelle Roberts Health; BBC-news; 5 juli 2011; http://www.bbc.co.uk/news/health-14026830
  • FAQ tandvlees.nl http://www.tandvlees.nl/faq.php
  • Uw gebit tijdens de zwangerschap; http://www.allesoverhetgebit.nl/mondgezondheid/uw-gebit-tijdens-de-zwangerschap