Categorieën
Vriendschap

Vrienden maken ondanks weinig zelfvertrouwen

Hoe maak en houd je vrienden als je weinig zelfvertrouwen hebt? Waarop let je bij het zoeken en onderhouden van contact? Wat kun je maar beter niet en wat kun je maar beter wel doen? Tips om te werken aan evenwichtige relaties met vrienden en kennissen en daarbij je eigen zelfvertrouwen te vergroten.

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Foto van een groepje mensen dat over het strand wandelt.
Gezellig met een informeel wandelgroepje op pad? Wie weet groeien er vriendschappen uit.

De wisselwerking van vriendschap en zelfvertrouwen

Een of meer goede vrienden en een uitgebreid en sterk sociaal netwerk bevorderen je gevoel van welbevinden. Denk in dit kader aan je emotionele gezondheid en in het bijzonder aan je gevoelens van eigenwaarde, zelfacceptatie, zelfrespect en vooral ook zelfvertrouwen.

Om duurzame vriendschap te kunnen sluiten, hoef je niet in alle opzichten een positieve grondhouding tegen het leven te hebben. Maar enige mate van positief in de wereld staan, is wel noodzakelijk voor het krijgen en houden van echte vrienden. Beleef je (bijna) alles als negatief, overweeg dan eens om in therapie te gaan.

Vriendschap is een kwestie van geven en nemen op voet van gelijkwaardigheid. In een relatie met een goede vriend is dus altijd sprake van tweerichtingsverkeer. Zolang je over voldoende zelfvertrouwen beschikt dat je zowel kunt geven als nemen, is het mogelijk om vrienden te maken en te houden.

Moet je je negatieve gevoelens voor je vrienden verbergen?

Als je lijdt aan een gebrek aan eigenwaarde, zelfrespect en/of zelfvertrouwen, heb je hoogstwaarschijnlijk last van negatieve gevoelens.

Misschien vraag je je af of je die gevoelens van onmacht en onzekerheid voor je vrienden maar beter verborgen kunt houden, omdat die er ’toch niets mee kunnen’. Toch is het zonder meer het beste zoveel mogelijk jezelf zijn in een relatie. Je vrienden en kennissen doorzien vermoedelijk al snel een onechte manier van doen.

Dat neemt niet weg dat het verstandig is ondanks je eigen problemen zoveel mogelijk aandacht te hebben voor de behoeften van je vrienden en hen waar mogelijk te steunen. Dat is niet alleen goed voor je vrienden, maar op die manier vergroot je bovendien je gevoel van eigenwaarde.

Overigens, je hoeft je negatieve gevoelens weliswaar niet voor je vrienden te verbergen, maar het is wel van belang dat je met dergelijke gevoelens niet te koop loopt.

Kan weinig zelfvertrouwen ook positief uitwerken in een persoonlijke relatie?

De meeste mensen hebben op een of meer terreinen van hun leven last van gevoelens van onzekerheid en herkennen bij andere mensen bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen.

Weet je wat jouw eigen onzekerheidsgevoelens precies inhouden, waar ze vandaan komen en wat die met je doen? Dan helpt dit inzicht je een betekenisvol contact met een lotgenoot tot stand te brengen. Immers, in dat geval kunnen jullie elkaars ervaringen goed invoelen.

Op zoek naar evenwicht in je persoonlijke relaties

Vriendschappen en andere relaties werken het beste als er sprake is van een bepaald evenwicht in wat je in die relaties inbrengt en wat je ervoor terugkrijgt. Op kortere of langere termijn zijn ongelijkwaardige relaties gedoemd om te mislukken.

Tips voor positieve relaties met andere mensen

Schrijf op met welke positief ingestelde mensen met wie je meer contact wilt

Maak een lijstje van je vrienden, kennissen en/of familieleden van wie jij het gevoel hebt dat ze positie in het leven staan. Zet daarbij ook mensen met wie je graag meer contact wil hebben.

Zoek elke dag even(kort) contact met ten minste één persoon

Neem jezelf voor om elke dag in ieder geval met één, maar liefst meer mensen die je op dat lijstje hebt gezet, contact te zoeken. Bijvoorbeeld door een e-mailtje of een telefoontje. Of, liever nog, door een kort praatje te maken.

Als dat prettig verloopt kun je af en toe enige tijd samen of met elkaar door te brengen, bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke lunch of door ergens even iets te gaan drinken.

Het werkt averechts als je iemand met veel of lange mailtjes of telefoontjes bestookt. Je wilt niet als een soort stalker worden beschouwd. Houd die contacten daarom kort. Denk bijvoorbeeld aan enkele zinnetjes in een e-mailbericht of een gesprekje van van een minuut of vijf. Als iemand een grens aangeeft, bijvoorbeeld in de trant van ‘ik heb het nogal druk’, respecteer die dan.

Vind je het nog te moeilijk om elke dag een kort en informeel contact met één persoon te leggen? Dan begin je met het om de andere dag even contact met iemand te zoeken. Of desnoods met een keer per week een poging tot kort en informeel contact te wagen

Je zult merken dat deze informele contacten je steeds beter af gaan. Dit helpt je wat meer vertrouwen te krijgen in jouw mogelijkheden om vrienden te maken en te houden. Daardoor groeit ook je zelfvertrouwen.

Toon echte belangstelling voor je contacten

Hoe toon je het beste echte belangstelling voor je contacten? Dit doe je door hem of haar af en toe een vraag te stellen en goed te luisteren naar het antwoord. De antwoorden op je vragen kun je dan eventueel later weer gebruiken als basis voor nieuwe vragen. Op die manier leer je je familieleden, vrienden en kennissen beter kennen.

Let er ook op dat je denkt aan iemands verjaardag en andere dagen die voor iemand iets speciaals betekenen. Weet je bijvoorbeeld dat iemand op een bepaalde dag de uitslag van een afgelegd examen of van een medisch onderzoek verwacht? Laat dan even iets van je horen.

Toon je interesse voor het wel en wee van je vrienden en kennissen? Dan maak je duidelijk dat hun gedachten en gevoelens en wat zij meemaken voor jou van belang zijn. Met andere woorden, dat je een echte vriend (of vriendin) van hen wil zijn.

Vraag op constructieve manier om steun van je vrienden

Wil je graag steun van een of meer van je vrienden?

 • Voorkom dat je de energie uit je relaties zuigt, door vaak te klagen over wat er allemaal fout gaat of alsmaar niet wil lukken in je leven. Loop dus niet met je gebrek aan zelfvertrouwen te koop, maar ga het evenmin verbergen, omdat in allebei de gevallen de relatie iets geforceerds krijgt.
 • Vraag vrienden ook nooit om een probleem van jou over te nemen.
 • Wat wel een constructieve, goede aanpak is: vraag je vrienden je te helpen een voor jou moeilijke situatie helder te krijgen. Of om actief met jou mee te denken over mogelijke oplossingen.

Informeer bij mensen die jou goed kennen, hoe jij overkomt

Vraag mensen die jij hoog acht en van wie je denkt dat ze jou goed kennen, wat zij vinden van de manier waarop jij overkomt. Wat zien zij als jouw sterke kanten? En wat zijn volgens hen punten voor verbetering?

Langs deze weg kun je constructief werken aan je vaardigheden op diverse terreinen en tegelijkertijd je zelfvertrouwen vergroten.

Probeer je vrienden niet de loef af te steken

Probeer wedstrijden met je vrienden over wie de beste, de meeste, de duurste et cetera heeft, uit de weg te gaan. Door dergelijke competities verandert je vriendschap in een strijd over wie in de beste buurt woont, wie meeste kans maakt op een betere baan of wie de duurste auto heeft.

Dergelijke vergelijkingen maken de vriendschap zuur. Bovendien merk je waarschijnlijk dat je dergelijke wedstrijden zelden kunt ‘winnen’ (en datzelfde geldt voor degenen van wie jij het gevoel hebt dat die in een aantal opzichten ‘beter af’ zijn dan jijzelf.

Hoe maak je vrienden als je verlegen bent?

Verlegenheid gaat vaak samen met een gebrek aan zelfvertrouwen in het sociaal verkeer. Vind je het moeilijk het initiatief te nemen om contact met mensen te zoeken? Overweeg dan of het volgende iets voor jou is.

 • Voel je iets voor vrijwilligerswerk bij een organisatie met een doelstelling die jij graag wilt helpen verwezenlijken?
 • Of om samen met je medestudenten of collega’s in de lunchpauze even de benen te strekken?
 • Of je aan te melden bij een vereniging of een cursusinstelling om samen met anderen te leren om bijvoorbeeld muziek te maken, schilderen, of koken?
 • Of mee te doen met een informeel wandelgroepje dat geregeld wat langere wandeltochten maakt?
 • Als je daar nog te veel tegenop ziet, kun je wellicht een boek in de bibliotheek of in een park of eventueel in een tearoom gaan lezen. Dan ben je in elk geval in gezelschap van andere mensen en verwacht niemand dat je ‘gezellig’ doet. En wie weet, kom je daar wel een gelijkgestemd persoon tegen met wie het ‘klikt’.

Op cursus of in therapie gaan als je gebrek aan zelfvertrouwen je vriendschappen in de weg staan?

Heb je het gevoel dat jouw aanwezigheid negatief werkt op de stemming van je gezelschap? Of lijkt op dit moment (bijna) alles ‘donkerzwart’? Dan doe je er goed aan een bekwame therapeut op te zoeken om je te helpen achterhalen wat de achterliggende oorzaken van je onzekerheid en/of somberheid zijn en hoe je die het beste kunt aanpakken.

In andere gevallen kun je denken aan een cursus of training in positief denken of het vergroten van je zelfvertrouwen. Of je begint met het toepassen van praktische tips om je zelfvertrouwen te vergroten.Vrienden maken als je last hebt van een gebrek aan zelfvertrouwen, is niet simpel en vraagt veel moed. Het volgen van een cursus of training kan jou daarbij daadwerkelijk helpen.

Lijken bovenstaande tips je te moeilijk? En helpen en ook de praktische tips voor het vergroten van je zelfvertrouwen je voor jouw gevoel niet snel genoeg verder? Overweeg dan om in therapie te gaan. Samen met een therapeut kun je dan achterhalen waar je gebrek aan zelfvertrouwen vandaan komt en hoe je er het beste mee kunt omgaan, terwijl je een groter zelfvertrouwen ontwikkelt. Bovendien kun je dan in een veilige omgeving bepaalde sociale situaties oefenen en leren hoe je duurzame vriendschapsrelaties met andere mensen opbouwt en daarvan kunt genieten.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 7 april 2014 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Hoe maak je vrienden als je weinig zelfvertrouwen hebt?’

Dossier vrienden vinden en houden

Dit artikel maakt deel uit van het dossier vrienden vinden en houden. Kijk bijvoorbeeld ook eens in de artikelen Hoe vind je nieuwe vrienden?, Vrienden maken als volwassene of Tips voor meer zelfvertrouwen.

Bronnen

 • Confidence; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence
 • Self-esteem; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
 • Self-image; Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Self_image
 • Self-acceptance; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-acceptance
 • Inner-critic; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_critic
 • Making Making friends when I have low self-esteem; Columbia University, New York, voor het eerst gepubliceerd op 17 september 2010, voor het laatst bijgewerkt op 4 oktober 2013; http://goaskalice.columbia.edu/making-friends-when-i-have-low-self-esteem