Categorieën
Mondgezondheid

Ontstoken tandvlees en je kans op zwangerschap

Wil je snel zwanger worden? Duurt het langer dan je had verwacht of gehoopt voordat je in verwachting raakt? Er zijn diverse factoren die vertragend werken op de vervulling van je kinderwens. Een daarvan is ontstoken tandvlees. Wat is het verband tussen ontstekingen in de mond en het in verwachting raken en het verloop van je zwangerschap? Hoe ontdek je of je last hebt van ziek tandvlees (gingivitis of paradontitis)?

Omslag van het boek Vruchtbaarheid voor dummies
Vruchtbaarheid voor dummies (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Wat zijn de gevolgen van ontstoken tandvlees voor je lijf als geheel?

Bij ziek tandvlees kunnen ontstekingen leiden tot een kettingreactie die het normale functioneren van het lichaam verstoort. Zo zijn er al langere tijd verbanden bekend tussen: ziek tandvlees en diabetes type II, miskramen, vroeggeboorten, slechte spermakwaliteit en hartaandoeningen.
Naar onlangs is gebleken, kan ontstoken tandvlees er ook voor zorgen dat het langer duurt voordat je zwangerschapwens wordt vervuld.

Hoe weet je of je tandvlees ziek is?

Het probleem is dat ontsteking van het tandvlees (gingivitis) en zelfs ernstiger vormen als paradontitis (als ook het omringende steunweefsel van het tandvlees is aangetast) lang niet altijd door de patiënt wordt opgemerkt.

Sterker nog, ruim 90% van de patiënten weet niet eens dat er sprake is van paradontitis. Het punt is namelijk dat een patiënt vaak geen last heeft van pijn. Signalen dat er iets mis is, kun je van onder meer aan een of meer van de volgende symptomen afleiden:

 • rood en/of gezwollen tandvlees
 • bloedend en/of terugtrekkend tandvlees
 • losse of wiebelende tanden of kiezen
 • meer ruimte tussen de elementen of slinkend kaakbot
 • slechte adem of vieze smaak in de mond.

Paradontitis wordt veroorzaakt door veel voorkomende mondbacteriën. Komen deze bacteriën in je bloedbaan terecht? Dan kunnen ze tot ernstige gezondheidsklachten leiden.

Slechte mondgezondheid als vertragende factor voor zwangerschap

Vrouwen met een slechte mondgezondheid blijken in hun bloed markers te hebben die op ontstekingen wijzen. Dit is naar voren gekomen uit de zogenaamde SMILE-studie, een Australisch onderzoek van de University of Western Australia onder ongeveer 3500 vrouwen. Daarin stond de vraag centraal of ziek tandvlees invloed heeft op de kans van een vrouw om in verwachting te raken. Op 5 juli 2011 heeft de leider van dit onderzoek, professor Robert Hart, in het kader van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Human Reproduction and Embryology, in Stockholm een lezing gehouden over de onderzoeksresultaten.

Andere belemmerende factoren voor zwangerschap

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat het de eerste in zijn soort is. Uit de resultaten blijkt onder meer dat een slechte mondgezondheid de kans op zwangerschap net zo sterk vermindert als obesitas: gemiddeld duurt het ruim twee maanden langer voordat je in verwachting raakt. Ook bevestigt dit onderzoek andere, reeds in andere research vastgestelde, negatieve factoren voor de kans op zwangerschap. Te weten

In dit SMILE-onderzoek is overigens geen relatie geconstateerd tussen de kans op nagestreefde zwangerschap en de sociaaleconomische omstandigheden van de vrouw.

Volgens sommige deskundigen is er ook een verband tussen zwangerschap en bepaalde voeding.

Foto van onderkant van gezicht van jonge vrouw met gezond gebit en gezond tandvlees
gezonde tanden en kiezen en gezond tandvlees zijn bevorderlijk voor je totale welbevinden

Advies aan vrouwen die zwanger willen worden

Robert Hart adviseert vrouwen die graag een baby willen om eventuele tandvleesproblemen met hun tandarts te bespreken. In het algemeen zijn tandvleesproblemen namelijk eenvoudig en goed behandelbaar

Hij raadt concreet aan een bezoek aan de tandarts toe te voegen aan het actiepuntenlijstje voor je zwangerschapswens. En daarnaast adviseert hij om dagelijks extra te letten op je mondhygiëne (door zorgvuldig tandenpoetsen en flossen). De andere punten die op je actiepuntenlijstje thuishoren, omvatten onder meer: stoppen met roken en alcohol, werken aan een gezond gewicht, en innemen van foliumzuur.

Tandvleesproblemen, miskramen en vroeggeboorten

Tandvleesproblemen hebben niet alleen een uitwerking op het in verwachting kunnen raken, maar ook op het verloop van de zwangerschap zelf.

Tijdens de zwangerschap kunnen schommelende hormoonspiegels je kans op mondontstekingen vergroten.

Een zwangere vrouw die lijdt aan parodontitis, heeft 2 tot 7 keer zoveel risico van een vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht als andere zwangere vrouwen. Ook miskramen komen vaker voor.

Uit de bovengenoemde SMILE-studie kwam ook naar voren dat behandeling tegen tandvleesproblemen geen schadelijke gevolgen heeft voor de foetus of de aanstaande moeder.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, An Schrijfstra, op 13 januari 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Sneller zwanger worden dankzij gezond tandvlees

Dossier mondgezondheid

Dit artikel maakt deel uit van het dossier mondgezondheid.

Bronnen

 • Gum disease can increase the time it takes to become pregnant; lezing Roger Hart op 5 juli 2011; http://www.eshre.eu/membership/page.aspx/1355
 • ‘Floss for fertility’, women advised; Michelle Roberts Health; BBC-news; 5 juli 2011; http://www.bbc.co.uk/news/health-14026830
 • FAQ tandvlees.nl http://www.tandvlees.nl/faq.php
 • Uw gebit tijdens de zwangerschap; http://www.allesoverhetgebit.nl/mondgezondheid/uw-gebit-tijdens-de-zwangerschap

 

Categorieën
Mondgezondheid

Orthodontische beugel voor volwassenen en ouderen

Wil je als volwassene een sterk, gezond en vooral mooi regelmatig gebit? Dan is het enige tijd dragen van een orthodontische beugel vaak de enige mogelijkheid om dat te realiseren. Waarschijnlijk verbaast het je tot welke leeftijd je nog aan zo’n beugel kunt beginnen? Je wilt ongetwijfeld ook weten wat de verschillen zijn met een beugel voor kinderen. En welke types orthodontische beugels in aanmerking komen? En natuurlijk of een orthodontische beugel voor volwassenen in bepaalde gevallen door de zorgverzekering wordt vergoed.

Foto van gebitsafdruk, beugel en retainer
Foto van gebitsafdruk, draadjesbeugel en retainer

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Een orthodontische beugel voor een stralende lach?

Sommige mensen durven nauwelijks hun mond open te doen om iets te zeggen, laat staan om breeduit te lachen. En dat alleen omdat ze zich schamen voor een schots en scheef gebit.

Na een geslaagde beugelbehandeling kunnen deze mensen zich dan weer met gemak en vol zelfvertrouwen in sociale situaties begeven. En dat heeft vaak weer een positief effect op hun privéleven en hun carrière.

Het weer kunnen tonen van een brede en stralende lach kan zeker ook voor volwassenen en ouderen dus heel belangrijk zijn.

Een orthodontische behandeling voor een gezond gebit?

Hoewel veel mensen in de eerste plaats denken aan een beugel om (weer) een mooi regelmatig gebit te krijgen, toch zijn juist de (op het eerste gezicht onzichtbare) gezondheidsaspecten nog minstens zo belangrijk.

Malloclusie bijvoorbeeld, is meer dan alleen een esthethische kwestie Bij malloclusie is sprake van een gebit waarbij de tanden en kiezen slecht op elkaar passen. Vaak is daarnaast ook nog sprake van tanden en kiezen die over elkaar heen schuiven of op een andere manier scheef staan.

Ook komt het vaak voor dat mensen met een slechte occlusie last hebben van hun scheefstaande gebit bij het kauwen of doorslikken van hun voedsel.

Een dergelijk scheef gebit is moeilijk of zeer moeilijk schoon te houden. Daarom heb je in zo’n geval een relatief grote kans op gaatjes, tandvleesproblemen en zelf op tandverlies.

Bovendien kun je door het ongelijke gebit last krijgen van abnormale slijtage van je tanden en kiezen. Ook kan er sprake zijn van buitensporige druk op je kaken en zelfs gezichtspijn. Een beugel kan dus helpen om je ‘beet’ te verbeteren.

Bijzondere redenen waarom je als volwassene een beugel wilt dragen

Bij kinderen zijn het vaak de in de vorige paragraaf genoemde scheve of slecht op elkaar passende kaken en/of scheefstaande tanden die de reden voor een beugelbehandeling vormen.

Bij volwassenen komen daar onder meer de volgende redenen bij:

 • Om een brug of een of meer implantaten te kunnen nemen, dienen eerst enkele tanden op de juiste positie te worden geplaatst.
 • Om een opening tussen gebitselementen, veroorzaakt door een missende tand of kies, te sluiten door het een stukje laten opschuiven van de naastgelegen tanden en kiezen.
 • Om tandenknarsen dat gepaard gaat met kaakpijn en slijtage aan de tanden te verhelpen.

Hoe werkt een orthodontische beugel?

Een beugel oefent druk uit op de tanden en kiezen om die zachtjes en voortdurend in de gewenste richting ente duwen.
Terwijl een tand door de voortdurende druk van plaats verandert, lost het bot waar de wortel van de tand tegenaan drukt, een beetje op, precies op de plaats waarnaar de druk is gericht. In de ruimte die is ontstaan op de plaats waar die tand eerst stond, vormt zich nu nieuw bot. Dat nieuwe bot helpt ervoor te zorgen dat de tand niet terugschuift naar zijn vorige positie.

Gemiddeld kan een tand met een orthodontische behandeling veilig 1 mm per maand worden verplaatst.

In sommige gevallen is er onvoldoende ruimte voor alle tanden en kiezen en moeten er daarom een of meer eerst worden getrokken voordat de beugelbehandeling kan beginnen.

foto van kind met slotjesbeugel
Een slotjesbeugel met blauwgroene slotjes

Soorten beugels voor volwassenen

Net als bij kinderen zijn er voor volwassenen vaste en uitneembare beugels. Ook daarbinnen zijn er nog verschillende varianten.

Denk bijvoorbeeld aan de slotjesbeugel (ook wel bracketbeugel genoemd), al dan niet met keramische of kunststof slotjes. Of aan de linguale techniek waarbij de slotjes onzichtbaar aan de binnenkant van het gebit zitten.

In sommige gevallen is een uitneembare beugel zoals Invisalign een geschikte oplossing. De Invisalign-beugel bestaat uit een speciaal door de computer berekend en op maat vervaardigd doorzichtig plastic bitje voor het bovengebit en een voor het ondergebit. Elke paar weken krijg je dan een stel nieuwe bitjes, net zolang tot het gewenste eindresultaat is bereikt.

Kun je te oud zijn voor een orthodontische beugel?

Ook als 60-plusser kun je bij bepaalde afwijkingen in beginsel nog aan een beugel beginnen om je tanden recht te laten zetten.

Om als volwassene in aanmerking te komen voor een orthodontische beugel moet de toestand van je tanden en kiezen, je tandvlees en het omringende weefsel en je kaakbot goed genoeg zijn om met succes een bepaald resultaat te bereiken.

Hoe beter je mondhygiëne is, des te meer kans je hebt dat aan die voorwaarden is voldaan. Een orthodontist kan jou na uitgebreid onderzoek vertellen wat er in jouw specifieke geval haalbaar is.

Verschillen tussen beugelbehandeling voor kinderen en volwassenen

De belangrijkste verschillen met een beugelbehandeling bij kinderen zijn de volgende.

De totale behandelingsduur om te komen tot een goede occlusie is bij volwassenen doorgaans langer dan bij kinderen met een vergelijkbare mate van afwijking van het gebit.

Om bepaalde structurele veranderingen te bewerkstelligen, is bij een volwassene vaak een operatie nodig. Bij kinderen en zelfs bij de meeste tieners zijn de botten nog in de groei, bij volwassenen niet meer. Daarom is bij kinderen of tieners met een vergelijkbare afwijking vaak geen operatie nodig.

Om te voorkomen dat je tijdens de orthodontische behandeling last krijgt van tandvleesproblemen of zelfs daarmee gepaard gaand botverlies, moet je in bepaalde gevallen tijdens je beugelbehandeling ook naar een paradontoloog. Kinderen en tieners hebben zelden of nooit tandvleesproblemen die ernstig genoeg zijn voor een specialistische behandeling. Lees bijvoorbeeld ook het artikel over kinderen en beugels.

Wordt een orthodontische beugel voor volwassenen door de zorgverzekering vergoed?

Een orthodontische beugel wordt in beginsel uitsluitend door een aanvullende zorgverzekering voor orthodontie en vaak alleen voor kinderen tot 18 jaar of volwassenen tot 22 jaar tot een bepaald percentage en/of een bepaald maximumbedrag vergoed. Sommige polissen zijn ruimhartiger bij het vergoeden van orthodontische hulp dan anderen.

Het verdient dus aanbeveling om de voorwaarden van de aanvullende verzekering voor orthodontische hulp van de verschillende zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Sommige verzekeraars hanteren bovendien een bepaalde wachtperiode voordat je in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling.

Bij een duidelijke medische noodzaak kan de behandeling door de basisverzekering worden gedekt. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je voorafgaande aan de behandeling toestemming van de verzekeraar nodig. Denk bij medische noodzaak bijvoorbeeld aan gelaatsafwijkingen of aan ernstige standsproblemen van je kaken en gebit. Bij volwassenen is voor de behandeling van dergelijke problemen overigens vaak een operatie door een kaakchirurg nodig.

Als volwassene moet je in de meeste gevallen dus zelf alle of een groot deel van de kosten van een orthodontische behandeling bekostigen. Daar staat tegenover dat je daarna weer goed kunt kauwen, maar vooral weer met zelfvertrouwen vrijuit kunt praten en lachen.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 31 december 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Orthodontische beugel voor volwassenen: tot welke leeftijd?’

Dossier mondgezondheid

Dit artikel maakt deel uit van het dossier mondgezondheid.

Bronnen

 • Are you to old for braces?; Harvard Medical School; http://www.health.harvard.edu/healthbeat/HB_web/are-you-too-old-for-braces.htm
 • Orthodontie voor volwassenen; Vereniging van orthodontisten; http://www.orthodontist.nl/vvo-orthodontie-volwassenen.php
 • Beugelgalerij; Vereniging van orthodontisten; http://www.orthodontist.nl/vvo-orthodontie-beugelgalerij.php
 • Zahnspange; Wikipedia; http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnspange
 • Dental braces; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_braces
Categorieën
Mondgezondheid

Hoe oud moet een kind zijn voor een beugel?

Zit je kind met enkele (doorkomende) scheefstaande tanden en/of kiezen? Dan denk je mogelijk aan een beugel om zijn gebit te reguleren. Om te beginnen, wil je weten wat de ideale leeftijd voor een kind met scheve tanden is om aan een beugel te beginnen? En wat de voor- en nadelen zijn van het reeds op zes- of zevenjarige leeftijd beginnen met een beugel, dan wel te wachten tot het kind ergens tussen de negen en vijftien jaar oud is. En natuurlijk ook welke gebitsproblemen of andere gezondheidsproblemen je kind kan oplopen als het geen beugel voor zijn scheve gebit zou krijgen.

foto van kind met slotjesbeugel
Kind met slotjesbeugel

Dit artikel bestaat uit de volgende paragrafen:

Wat is de ideale leeftijd om met een beugel te beginnen?

Het is een hardnekkige mythe dat een kind eerst zijn hele melkgebit moet hebben gewisseld voordat aan een beugelbehandeling kan worden begonnen. Integendeel, vaak geldt dat hoe vroeger je je kind aan een behandeling laat beginnen, des te sneller en gemakkelijker de afwijking kan worden gecorrigeerd.

Als je kind zes of zeven jaar is

Als je kind zo’n zes of zeven jaar is en je twijfelt of het op korte of wat langere termijn aan een beugel moet, doe je er goed aan hierover met je tandarts te spreken.

Zijn de voortanden van het boven- en het ondergebit van het kind aan het wisselen? Dan kan de tandarts vaak al inschatten of je kind een orthodontische beugel nodig heeft. Hij ziet dan al of er in beginsel voldoende ruimte is voor het blijvend gebit. Daarnaast ziet hij of de bovenkaak en onderkaak goed op elkaar passen en er dus geen sprake is van malloclusie (het slecht op elkaar passen van het boven- en ondergebit).

Het kind hoeft meestal dus niet uitgewisseld te zijn voordat het aan een beugel kan beginnen. Vaak is het zelfs zo dat hoe langer je wacht, des te groter het orthodontische probleem wordt.

In twijfelgevallen zal de tandarts je met je kind naar een orthodontist doorsturen, bijvoorbeeld om te onderzoeken wanneer het kind het beste aan een beugel kan beginnen.

Misschien hoeft je kind op dat moment nog niet aan de beugel. Maar het is van belang om ruim van tevoren met een dergelijke behandeling rekening te houden, bijvoorbeeld in verband met je keuze van een aanvullende zorgverzekering, eventuele wachttijden voor vergoeding en de mate van dekking van een beugelbehandeling. Bedenk dat ook voor kinderen onder de achttien jaar orthodontie niet onder de basisverzekering valt, tenzij er sprake is van een duidelijke medische noodzaak, bijvoorbeeld gelaatsafwijkingen of ernstige standsproblemen van kaken en gebit.

Voor sommige gebitsafwijkingen geldt dat zo snel mogelijk met de behandeling moet worden begonnen. In andere gevallen is het soms zinvol om nog enkele jaren te wachten.

Als je kind tussen de negen en vijftien jaar is

Volgens de orthodontisten hangt de ideale leeftijd van een kind om met een beugel te beginnen, vooral af van de soort afwijking van het gebit van het kind.

Meestal ligt die leeftijd ergens tussen de 9 of 10 jaar en de 14 of 15 jaar. Dan is het kind nog aan het wisselen en kan er nog gebruik worden gemaakt van de ruimte die tijdens het wisselen van het melkgebit vrij komt. Ook zijn de boven- en onderkaak dan nog in de groei, wat betekent dat de kaakgroei zo nodig met behulp van een speciale beugel worden gestuurd.

Volgens sommige orthodontisten ligt de ideale leeftijd voor een kind om een beugel te dragen tussen de 10 en de 13 jaar. Hoe jonger het kind, hoe groter de kans dat de beugel als ‘cool’ wordt beschouwd.

Als het kind in groep 7 of 8 van de basisschool zit, is het gebit al redelijk op orde tegen de tijd dat het naar de middelbare school gaat.

Pubers zijn vaak intensiever bezig met hun uiterlijk en hebben soms een hekel aan een beugel. Sommige tieners proberen zelfs om zich aan de behandeling te onttrekken.

Bedenk dat de dekking van een aanvullende zorgverzekering voor speciale tandheelkundige hulp meestal niet langer duurt dan het 18e of 22e jaar. Bij de planning van een behandeling wil je er dus waarschijnlijk rekening mee houden dat het kind klaar is met de behandeling voordat de vergoeding ervan niet meer door de verzekering wordt gedekt.

Ook voor volwassenen en ouderen zijn beugelbehandelingen mogelijk.

Wat zijn de oorzaken van scheve tanden?

Scheefstaande tanden kunnen in de familie zitten. Het kan dus erfelijk zijn dat de tanden van je kind de neiging hebben om scheef te gaan staan.

Een andere oorzaak is bijvoorbeeld hardnekkig duimzuigen. Een dergelijke gewoonte moet worden afgeleerd alvorens het dragen van een beugel zinvol wordt.

Ook tandvleesproblemen of het vroegtijdig wisselen van een of meer melktanden kunnen leiden tot een scheef gebit.

Wat is het nut van een beugel?

Sommige kinderen schamen zich voor hun scheve tanden en kiezen. Ook al kunnen ze aan het hebben van dat probleem zelf weinig of niets doen. Deze kinderen hebben soms moeite om hun mond open te doen om iets te zeggen, laat staan dat ze hun tanden durven bloot te lachen. Een beugelbehandeling kan in dit opzicht in positieve zin veel voor het zelfvertrouwen van een dergelijk kind betekenen.

Belang van een goede mondgezondheid

Doorgaans is het niet alleen om cosmetische redenen dat een kind een beugel wordt geadviseerd. Veel belangrijker dan het kunnen tonen van een stralende lach, is de mondgezondheid en daarmee ook de algemene gezondheid van het kind op de langere duur. Een slechte mondgezondheid kan bijvoorbeeld bij volwassenen tot hartproblemen leiden.

Scheve tanden kunnen (indirect) leiden tot:

Gebitsproblemen

Een kind met een ongelijk gebit loopt meer risico’s op gaatjes in tanden en kiezen dan een kind met rechte tanden. Dit komt omdat scheve of over elkaar liggende elementen moeilijk schoon te houden zijn.

Bovendien slijt bij een ongelijk gebit het ene element sterker dan het andere. Scheve tanden kunnen leiden tot extra druk op een deel van het gebit, het tandvlees en op de kaken, met alle nadelige gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan beschadiging van het email van de tand of kies en zelfs aan tandverlies, al dan niet door tandvleesproblemen.

Een kind met scheve tanden kan problemen hebben met het goed kauwen van voedsel. Slecht gekauwd voedsel kan problemen opleveren voor het maagdarmstelsel.

Cardiovasculaire risico’s

Uit statistieken blijkt dat mensen die als kinderen een beugel hebben gedragen, een kleiner risico lopen op een hartaandoening op volwassen leeftijd. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat kinderen met beugels een uitstekende mondhygiëne aanleren en er dus veel minder kans is dat schadelijke mondbacteriën via de bloedbaan het ontstaan van hart- en vaatziekten bevorderen.

Wanneer is een beugel niet nodig?

Als alle tanden en kiezen normaal recht staan en er slechts sprake is van een spleet tussen de voortanden, is het de vraag of een beugelbehandeling wel de moeite waard is. Een dergelijk spleetje kan vaak ook op een relatief simpele wijze door de tandarts worden opgelost.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 1 januari 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Hoe oud moet een kind zijn om een beugel te dragen?’

Dossier mondgezondheid

Dit artikel maakt deel uit van het dossier mondgezondheid.

Bronnen

 • Common questions parents ask about braces; Parent Health Bulletin, februari 2010; http://mercer.ca.uky.edu/sites/mercer.ca.uky.edu/files/FCS/0210_health_bulletin_parent.pdf
 • Is een beugel nodig?; orthodontieprakijk; http://www.orthodontiepraktijk.nl/iseenbeugelnodig.html
 • Zahnspange; Wikipedia; http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnspange
 • Dental braces; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_braces
 • Waarom orthodontie; Vereniging van orthodontisten; http://www.orthodontist.nl/vvo-orthodontie-waarom.php
Categorieën
Mondgezondheid

Tanden weer scheef na het dragen van een beugel?

Hoe komt het dat je tanden en kiezen opnieuw gaan scheef staan, nadat dat je eerder met succes aan het beugelen bent geweest? Is het waar dat je tong echt je gebit uit zijn fatsoen kan drukken? En hoe zit het eigenlijk met de garantie op een orthodontische beugelbehandeling? Op welke manieren kun je voorkomen dat je opnieuw een beugel moet gaan dragen?

Foto van gebitsafdruk, beugel en retainer
Orthodontische hulpmiddelen: gebitsafdruk, beugel en retainer

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Zit er garantie op een beugel?

Soms hoor je mensen klagen dat hun tanden en kiezen ondanks een voltooide beugelbehandeling toch weer scheef gaan staan. Ze hopen dan een beroep te kunnen doen op een soort garantie op de beugelbehandeling.

Op zich is het normaal dat tanden en kiezen van plaats veranderen. Dat doen ze levenslang. Dit heeft te maken met de verschillende krachten die op het gebit worden uitgeoefend. Dit verschuiven van verschillende tanden en kiezen gebeurt ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen.

Als medische dienstverleners hebben orthodontisten hebben geen resultaatsverplichting, maar slechts een inspanningsverplichting. Als je tanden niet mooi recht blijven staan nadat je de beugelbehandeling hebt voltooid, kun je dus geen wettelijke garantie inroepen. De kreet dat een beugelbehandeling ‘voor het leven’ is, moet je dus, helaas, met een korreltje zout nemen.

Oorzaken voor het opnieuw scheef gaan staan van je gebit

Telkens weer vragen mensen zich af hoe het komt dat hun gebit na een geslaagde beugelbehandeling toch niet meer zo mooi recht staat als direct na voltooiing van de behandeling. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

De natuurlijke verplaatsing van tanden en kiezen

Om te beginnen, zit er altijd enige beweging in tanden en kiezen. Helaas wandelen ze zelden of nooit spontaan de ‘goede’ kant op. Doorgaans lopen ze in een richting die je niet wenst. Van deze natuurlijke verplaatsing zou je ook last hebben als je helemaal nooit een beugel had gedragen.

Het ‘geheugen’ van tanden en kiezen voor hun oorspronkelijke stand

Ook na een uitstekend geslaagde beugelbehandeling hebben de elementen van je gebit de neiging om terug te keren tot hun oorspronkelijke, dus ongelukkige stand in de periode van vóór de orthodontische behandeling. Dit verschijnsel treedt bij de moderne beugelbehandelingen in aanzienlijk minder sterke mate opdan vroeger het geval was. Maar toch, blijft ditnog altijd een belangrijke oorzaak van het opnieuw scheef gaan staan van je gebit.

De ontwrichtende werking van verstandskiezen

Verstandskiezen zijn berucht om het verstoren van fraaie boogvormen van het gebit. Neem daarom zodra je het gevoel hebt dat die aan het doorkomen zijn, contact op met je tandarts en/of orthodontist om te overleggen of en wanneer deze verstandskiezen eruit moeten.

De druk van je tong tegen je tanden

Als je tong routinematig drukt tegen bijvoorbeeld je boventanden, of tegen je ondertanden is dat al voldoende om je tanden op den duur weer scheef te doen staan.

Mensen realiseren zich vaak niet hoe sterk hun tong is en wat het ontwrichtende effect is van een bijna voortdurende druk op de stand van het boven- of ondergebit. Gelukkig valt deze schadelijke gewoonte van het met je tong tegen je tanden drukken, af te leren. Neem hiertoe contact op met een logopediste

Wist je dat het feit dat je tong tegen je voortanden of ondertanden drukt zelfs de voornaamste oorzaak kan zijn geweest voor het feit dat je de eerste keer een beugel nodig had? Je tong is krachtig genoeg om de stand van je tanden aanzienlijk te veranderen. Helaas is dit zelden of nooit in positieve zin, maar vrijwel altijd in negatieve zin.

Voorkomen dat je gebit weer scheef gaat staan

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat je gebit opnieuw schots en scheef gaat staan.
Denk in dit kader bijvoorbeeld aan een:

De nachtbeugel

Een nachtbeugel heet officieel een retentiebeugel. Het gaat om een uitneembare beugel die je meestal alleen ’s nachts draagt en die daarom vaak nachtbeugel wordt genoemd.

Bekende nachtbeugels zijn de Essix-retainer en de Hawley-retainer. Beide soorten beugels draag je gewoonlijk niet overdag. Ze zijn bedoeld voor de stabilisatie van je gebit. De wortels van je tanden en kiezen krijgen op deze manier de kans om nog beter vast te groeien op hun nieuwe plek.

Over de periode waarin je zo’n nachtbeugel in de praktijk ‘s nachts moet dragen, verschillen de orthodontisten van inzicht. Sommige mensen hoeven zo’n beugel niet alle nachten, maar slechts twee of drie keer per nacht te dragen, zij het doorgaanswel een aantal jaren achter elkaar.

Essix-retainer
Een veelgebruikte nachtbeugel is de Essix-retainer. Deze wordt vervaardigd van transparante kunststof en is bedoeld om ’s nachts over je bovengebit en /of je ondergebit te dragen. Deze speciaal voor jou, door middel van een gebitsafdruk op maat gemaakte beugel lijkt nog het meest op een sportbitje.

Hawley-retainer
Ook een Hawley-retainer wordt na een geslaagde beugelbehandeling vaak nog enkele jaren of nog langer gedragen tijdens de nachtelijke uren. Deze Hawley-retainer bestaat uit een plaatje van kunsthars dat tegen je verhemelte drukt met aan dat plaatje bevestigd een metalen draad en eventuele haakjes voor om de buitenkant van je gebit.

Retentiespalkje

Een retentiespalkje is een dunne, metalen draad die door de tandarts of orthodontist achter de boven- en/of ondertanden wordt bevestigd. Deze draad wordt ook wel retentiedraad, retentiespal, cc-bar of cc-spalkje genoemd.

Ook deze retainer is bedoeld voor de stabilisatie van je gebit. Maar,in tegenstelling tot de nachtbeugel, is dit spalkje niet uitneembaar, maar zit vast. Dit draadje kan jarenlang in je mond blijven zitten. Sommige orthodontisten willen graag dat je zo’n draadje levenslang draagt.

Combinatie van een nachtbeugel en retentiespalkje

Een aantal mensen dat een retentiespalkje heeft, draagt ’s nachts bovendien een nachtbeugel. In deze gevallen wordt de nachtbeugel pas aangemeten als het retentiespalkje is bevestigd (anders past de nachtbeugel niet meer).

Overleg met je tandarts of orthodontist of een nieuwe beugelbehandeling wenselijk of nodig is en wat eventuele alternatieven zijn.

De auteur is ervaringsdeskundige.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 30 december 2012 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Tanden opnieuw scheef na dragen orthodontische beugel’

Dossier mondgezondheid

Dit artikel maakt deel uit van het dossier mondgezondheid.

Bronnen

 • Zahnspange; Wikipedia; http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnspange
 • Dental braces; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_braces
 • Beugelgalerij; Vereniging van orthodontisten; http://www.orthodontist.nl/vvo-orthodontie-beugelgalerij.php
Categorieën
Hart en vaten Mondgezondheid

Mondhygiëne en de gezondheid van hart en bloedvaten

Gezond tandvlees is van belang voor de gezondheid van hart en bloedvaten. Een adequate gebitsverzorging kan daarom ten goede komen aan uw algemene gezondheid. Maar hoe zit dat precies? Welke rol vervullen de mondbacteriën in de mond? Wat is de relatie tussen tandvleesontstekingen en aandoeningen aan hart- en bloedvaten? Hoe komen schadelijke mondbacteriën in de bloedbaan terecht? Wat kunt u zelf aan mondhygiëne doen voor een gunstig effect op uw hart- en bloedvaten?

Foto van onderkant van gezicht van jonge vrouw met gezond gebit en gezond tandvlees
gezonde tanden en kiezen en gezond tandvlees zijn bevorderlijk voor je hartgezondheid

In dit artikel vind je antwoorden op de volgende vragen

Wat doen mondbacteriën in de mond?

In de mond komen pakweg zo’n vijfhonderd tot zevenhonderd verschillende mondbacteriën voor. Qua aantallen kunnen er in een enkele mond meer bacteriën leven dan er mensen op aarde zijn.

Wat zijn nuttige mondbacteriën?

De normale mondbacteriën hebben een nuttige functie. Ze voorkomen dat vreemde micro-organismen zich in de mondholte kunnen vestigen. Daarnaast synthetiseren ze vitamines. Ook verhogen ze de immuniteit door antilichamen af te scheiden die ziekteverwekkers te lijf gaan.

Wat zijn schadelijke mondbacteriën?

Sommige mondbacteriën zijn ziekteverwekkend. In de mond veroorzaken ze abcessen, cariës (tandbederf), tandvleesontstekingen en paradontitis. Maar ze richten niet alleen schade aan in de mond, maar ook op andere plaatsen van het lichaam. Denk hierbij vooral aan schade aan hart- en bloedvaten. Om dit te voorkomen is een goede mondhygiëne noodzakelijk.

Wat is de relatie tussen het tandvlees en de hart en bloedvaten?

Tekening van hart en bloedvaten in kaart gebracht.
Het menselijk cardiovasculair systeem in kaart gebracht

Het verband tussen gebitsproblemen en de kans op hart- en vaatziekten is al jaren bekend. Een slecht verzorgd gebit in het algemeen en (bloedende) ontstekingen van het tandvlees in het bijzonder gaan vaak samen met aandoeningen van het hart en van de bloedvaten.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt een rechtstreeks en oorzakelijk verband tussen een slechte mondgezondheid en cardiovasculaire aandoeningen en zelfs herseninfarcten. En ook het mechanisme dat erachter zit, is nu bekend. Deze informatie was onderwerp van bespreking tijdens de bijeenkomst van de Society for General Microbiology in Dublin in september 2010.

Wat is het goede nieuws?

Het goede nieuws is dat deze schade preventief kan worden bestreden door een goede mondverzorging.

Hoe komen schadelijke mondbacteriën in de bloedbaan?

Wetenschappers vermoeden dat de schade aan hart- en bloedvaten wordt veroorzaakt door bepaalde streptokokken die in de mond voor tandplak en tandvleesontstekingen verantwoordelijk zijn. Gedacht wordt aan de Streptococcus gordonii and Streptococcus sanguis. De S. sanguis is berucht om het veroorzaken van hartklepontstekingen.

Deze schadelijke mondbacteriën zien kans via een beschadigd bloedvaatje in ontstoken tandvlees in de bloedbaan te komen. Eenmaal daar aangekomen, veroorzaken ze soms bloedvatontstekingen die kunnen leiden tot bloedstolsels die voor problemen bij de bloedtoevoer naar het hart (en de hersenen) of tot bloedingen kunnen zorgen. Schadelijke mondbacteriën kunnen dus op termijn hartziekten veroorzaken.

Uit een Schots onderzoek uit 2010 onder 1100 mensen is gebleken dat wie minder dan tweemaal daags zijn tanden poetst, een grotere kans op hartaandoeningen loopt.

Nu gaat het uiteraard te ver om tandvleesproblemen als de grote oorzaak van hartaandoeningen aan te wijzen. Ziekten van het hart kunnen bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een ongezond eetpatroon, te weinig beweging, roken, stress of diabetes. Daarnaast kunnen hartkwalen erfelijk zijn.

Wat kunt u zelf doen op het gebied van goede mondhygiëne?

Een stralende tandpastaglimlach is niet het enige doel van een goede mondverzorging. Naast een geschikte tandenborstel, tandpasta, tandenragertjes, floss en eventueel tandenstokers behoort een geregeld preventief tandartsbezoek tot de beproefde middelen om niet alleen de gezondheid van uw mond, maar ook die van uw hart- en bloedvaten optimaal te bevorderen.

Wist je trouwens al dat ziek tandvlees belemmerend kan werken op je kans om zwanger te raken?

Dossier hart en vaten

Dit dossier maakt deel uit van het dossier hart en vaten. Andere artikelen die deel uitmaken van dit dossier hebben onder meer betrekking op stamcellen voor hartpatiënten, op de kwestie van geneesmiddelen of stents of op de vraag of aspirine helpt tegen een hartinfarct. Kijk ook eens in het overzicht van de artikelen over hart en vaten.

Bronnen

 • Key reason ‘found’ for gum and heart disease link. http://www.bbc.co.uk/news/health-11182666
 • Hoe levensbedreigend is parodontitis? Effecten van parodontitis op het menselijk lichaam. L.J. van Dijk http://www.ntvt.nl/userfiles/image/artikel/pdf/02nov449.pdf : en in:. Ned Tijdschr Tandheelkd 2002; 109: 449-453.
 • Todar’s textbook of bacteriology. Kenneth Todar http://www.textbookofbacteriology.net/normalflora_3.html