Categorieën
Vriendschap

Vrienden maken ondanks weinig zelfvertrouwen

Hoe maak en houd je vrienden als je weinig zelfvertrouwen hebt? Waarop let je bij het zoeken en onderhouden van contact? Wat kun je maar beter niet en wat kun je maar beter wel doen? Tips om te werken aan evenwichtige relaties met vrienden en kennissen en daarbij je eigen zelfvertrouwen te vergroten.

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Foto van een groepje mensen dat over het strand wandelt.
Gezellig met een informeel wandelgroepje op pad? Wie weet groeien er vriendschappen uit.

De wisselwerking van vriendschap en zelfvertrouwen

Een of meer goede vrienden en een uitgebreid en sterk sociaal netwerk bevorderen je gevoel van welbevinden. Denk in dit kader aan je emotionele gezondheid en in het bijzonder aan je gevoelens van eigenwaarde, zelfacceptatie, zelfrespect en vooral ook zelfvertrouwen.

Om duurzame vriendschap te kunnen sluiten, hoef je niet in alle opzichten een positieve grondhouding tegen het leven te hebben. Maar enige mate van positief in de wereld staan, is wel noodzakelijk voor het krijgen en houden van echte vrienden. Beleef je (bijna) alles als negatief, overweeg dan eens om in therapie te gaan.

Vriendschap is een kwestie van geven en nemen op voet van gelijkwaardigheid. In een relatie met een goede vriend is dus altijd sprake van tweerichtingsverkeer. Zolang je over voldoende zelfvertrouwen beschikt dat je zowel kunt geven als nemen, is het mogelijk om vrienden te maken en te houden.

Moet je je negatieve gevoelens voor je vrienden verbergen?

Als je lijdt aan een gebrek aan eigenwaarde, zelfrespect en/of zelfvertrouwen, heb je hoogstwaarschijnlijk last van negatieve gevoelens.

Misschien vraag je je af of je die gevoelens van onmacht en onzekerheid voor je vrienden maar beter verborgen kunt houden, omdat die er ’toch niets mee kunnen’. Toch is het zonder meer het beste zoveel mogelijk jezelf zijn in een relatie. Je vrienden en kennissen doorzien vermoedelijk al snel een onechte manier van doen.

Dat neemt niet weg dat het verstandig is ondanks je eigen problemen zoveel mogelijk aandacht te hebben voor de behoeften van je vrienden en hen waar mogelijk te steunen. Dat is niet alleen goed voor je vrienden, maar op die manier vergroot je bovendien je gevoel van eigenwaarde.

Overigens, je hoeft je negatieve gevoelens weliswaar niet voor je vrienden te verbergen, maar het is wel van belang dat je met dergelijke gevoelens niet te koop loopt.

Kan weinig zelfvertrouwen ook positief uitwerken in een persoonlijke relatie?

De meeste mensen hebben op een of meer terreinen van hun leven last van gevoelens van onzekerheid en herkennen bij andere mensen bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen.

Weet je wat jouw eigen onzekerheidsgevoelens precies inhouden, waar ze vandaan komen en wat die met je doen? Dan helpt dit inzicht je een betekenisvol contact met een lotgenoot tot stand te brengen. Immers, in dat geval kunnen jullie elkaars ervaringen goed invoelen.

Op zoek naar evenwicht in je persoonlijke relaties

Vriendschappen en andere relaties werken het beste als er sprake is van een bepaald evenwicht in wat je in die relaties inbrengt en wat je ervoor terugkrijgt. Op kortere of langere termijn zijn ongelijkwaardige relaties gedoemd om te mislukken.

Tips voor positieve relaties met andere mensen

Schrijf op met welke positief ingestelde mensen met wie je meer contact wilt

Maak een lijstje van je vrienden, kennissen en/of familieleden van wie jij het gevoel hebt dat ze positie in het leven staan. Zet daarbij ook mensen met wie je graag meer contact wil hebben.

Zoek elke dag even(kort) contact met ten minste één persoon

Neem jezelf voor om elke dag in ieder geval met één, maar liefst meer mensen die je op dat lijstje hebt gezet, contact te zoeken. Bijvoorbeeld door een e-mailtje of een telefoontje. Of, liever nog, door een kort praatje te maken.

Als dat prettig verloopt kun je af en toe enige tijd samen of met elkaar door te brengen, bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke lunch of door ergens even iets te gaan drinken.

Het werkt averechts als je iemand met veel of lange mailtjes of telefoontjes bestookt. Je wilt niet als een soort stalker worden beschouwd. Houd die contacten daarom kort. Denk bijvoorbeeld aan enkele zinnetjes in een e-mailbericht of een gesprekje van van een minuut of vijf. Als iemand een grens aangeeft, bijvoorbeeld in de trant van ‘ik heb het nogal druk’, respecteer die dan.

Vind je het nog te moeilijk om elke dag een kort en informeel contact met één persoon te leggen? Dan begin je met het om de andere dag even contact met iemand te zoeken. Of desnoods met een keer per week een poging tot kort en informeel contact te wagen

Je zult merken dat deze informele contacten je steeds beter af gaan. Dit helpt je wat meer vertrouwen te krijgen in jouw mogelijkheden om vrienden te maken en te houden. Daardoor groeit ook je zelfvertrouwen.

Toon echte belangstelling voor je contacten

Hoe toon je het beste echte belangstelling voor je contacten? Dit doe je door hem of haar af en toe een vraag te stellen en goed te luisteren naar het antwoord. De antwoorden op je vragen kun je dan eventueel later weer gebruiken als basis voor nieuwe vragen. Op die manier leer je je familieleden, vrienden en kennissen beter kennen.

Let er ook op dat je denkt aan iemands verjaardag en andere dagen die voor iemand iets speciaals betekenen. Weet je bijvoorbeeld dat iemand op een bepaalde dag de uitslag van een afgelegd examen of van een medisch onderzoek verwacht? Laat dan even iets van je horen.

Toon je interesse voor het wel en wee van je vrienden en kennissen? Dan maak je duidelijk dat hun gedachten en gevoelens en wat zij meemaken voor jou van belang zijn. Met andere woorden, dat je een echte vriend (of vriendin) van hen wil zijn.

Vraag op constructieve manier om steun van je vrienden

Wil je graag steun van een of meer van je vrienden?

 • Voorkom dat je de energie uit je relaties zuigt, door vaak te klagen over wat er allemaal fout gaat of alsmaar niet wil lukken in je leven. Loop dus niet met je gebrek aan zelfvertrouwen te koop, maar ga het evenmin verbergen, omdat in allebei de gevallen de relatie iets geforceerds krijgt.
 • Vraag vrienden ook nooit om een probleem van jou over te nemen.
 • Wat wel een constructieve, goede aanpak is: vraag je vrienden je te helpen een voor jou moeilijke situatie helder te krijgen. Of om actief met jou mee te denken over mogelijke oplossingen.

Informeer bij mensen die jou goed kennen, hoe jij overkomt

Vraag mensen die jij hoog acht en van wie je denkt dat ze jou goed kennen, wat zij vinden van de manier waarop jij overkomt. Wat zien zij als jouw sterke kanten? En wat zijn volgens hen punten voor verbetering?

Langs deze weg kun je constructief werken aan je vaardigheden op diverse terreinen en tegelijkertijd je zelfvertrouwen vergroten.

Probeer je vrienden niet de loef af te steken

Probeer wedstrijden met je vrienden over wie de beste, de meeste, de duurste et cetera heeft, uit de weg te gaan. Door dergelijke competities verandert je vriendschap in een strijd over wie in de beste buurt woont, wie meeste kans maakt op een betere baan of wie de duurste auto heeft.

Dergelijke vergelijkingen maken de vriendschap zuur. Bovendien merk je waarschijnlijk dat je dergelijke wedstrijden zelden kunt ‘winnen’ (en datzelfde geldt voor degenen van wie jij het gevoel hebt dat die in een aantal opzichten ‘beter af’ zijn dan jijzelf.

Hoe maak je vrienden als je verlegen bent?

Verlegenheid gaat vaak samen met een gebrek aan zelfvertrouwen in het sociaal verkeer. Vind je het moeilijk het initiatief te nemen om contact met mensen te zoeken? Overweeg dan of het volgende iets voor jou is.

 • Voel je iets voor vrijwilligerswerk bij een organisatie met een doelstelling die jij graag wilt helpen verwezenlijken?
 • Of om samen met je medestudenten of collega’s in de lunchpauze even de benen te strekken?
 • Of je aan te melden bij een vereniging of een cursusinstelling om samen met anderen te leren om bijvoorbeeld muziek te maken, schilderen, of koken?
 • Of mee te doen met een informeel wandelgroepje dat geregeld wat langere wandeltochten maakt?
 • Als je daar nog te veel tegenop ziet, kun je wellicht een boek in de bibliotheek of in een park of eventueel in een tearoom gaan lezen. Dan ben je in elk geval in gezelschap van andere mensen en verwacht niemand dat je ‘gezellig’ doet. En wie weet, kom je daar wel een gelijkgestemd persoon tegen met wie het ‘klikt’.

Op cursus of in therapie gaan als je gebrek aan zelfvertrouwen je vriendschappen in de weg staan?

Heb je het gevoel dat jouw aanwezigheid negatief werkt op de stemming van je gezelschap? Of lijkt op dit moment (bijna) alles ‘donkerzwart’? Dan doe je er goed aan een bekwame therapeut op te zoeken om je te helpen achterhalen wat de achterliggende oorzaken van je onzekerheid en/of somberheid zijn en hoe je die het beste kunt aanpakken.

In andere gevallen kun je denken aan een cursus of training in positief denken of het vergroten van je zelfvertrouwen. Of je begint met het toepassen van praktische tips om je zelfvertrouwen te vergroten.Vrienden maken als je last hebt van een gebrek aan zelfvertrouwen, is niet simpel en vraagt veel moed. Het volgen van een cursus of training kan jou daarbij daadwerkelijk helpen.

Lijken bovenstaande tips je te moeilijk? En helpen en ook de praktische tips voor het vergroten van je zelfvertrouwen je voor jouw gevoel niet snel genoeg verder? Overweeg dan om in therapie te gaan. Samen met een therapeut kun je dan achterhalen waar je gebrek aan zelfvertrouwen vandaan komt en hoe je er het beste mee kunt omgaan, terwijl je een groter zelfvertrouwen ontwikkelt. Bovendien kun je dan in een veilige omgeving bepaalde sociale situaties oefenen en leren hoe je duurzame vriendschapsrelaties met andere mensen opbouwt en daarvan kunt genieten.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 7 april 2014 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Hoe maak je vrienden als je weinig zelfvertrouwen hebt?’

Dossier vrienden vinden en houden

Dit artikel maakt deel uit van het dossier vrienden vinden en houden. Kijk bijvoorbeeld ook eens in de artikelen Hoe vind je nieuwe vrienden?, Vrienden maken als volwassene of Tips voor meer zelfvertrouwen.

Bronnen

 • Confidence; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence
 • Self-esteem; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
 • Self-image; Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Self_image
 • Self-acceptance; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-acceptance
 • Inner-critic; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_critic
 • Making Making friends when I have low self-esteem; Columbia University, New York, voor het eerst gepubliceerd op 17 september 2010, voor het laatst bijgewerkt op 4 oktober 2013; http://goaskalice.columbia.edu/making-friends-when-i-have-low-self-esteem
Categorieën
Vriendschap

Vrienden maken als volwassene

Voor volwassenen is het veel moeilijker dan voor kinderen en tieners om vriendschappen te sluiten. Hoe komt het dat het nu zo moeilijk is om echte vrienden te maken, terwijl het vroeger heel gemakkelijk was om een of meer vrienden te vinden met wie je je diepste geheimen veilig kon delen? sluiten heel gemakkelijk vriendschap en delen hun diepste geheimen met elkaar. Wat is er zo speciaal aan vriendschappen van (jonge) volwassenen? En wat komt er kijken bij het leggen van vriendschappelijke contacten als je van middelbare leeftijd of ouder bent?

Dit artikel heeft de volgende indeling.

Hindernissen om als volwassene nieuwe vriendschappen te sluiten

Heb je als volwassene iemand ontmoet met wie het ‘klikt’? En willen jullie elkaar graag wat vaker zien? Dan blijkt het vaak lastig om nieuwe afspraken te maken vanwege de volle agenda’s van allebei.

Ben je als stel op zoek bent naar een ander paar, bijvoorbeeld om met elkaar gezellige activiteiten te ontplooien? Of om af en toe bij elkaar te gaan eten? Dan heb je als extra complicatie dat vier mensen een onderlinge ‘klik’ nodig hebben als basis voor een duurzame vriendschap.

Vriendschap sluiten als (jong)volwassene

Foto van volwassenen die vlak voor zonsondergang gezellig een balletje trappen op het strand
Met wat vrienden balletje trappen op het strand

Als twintigers of dertiger heb je het vaak druk met je carrière of je gezin met jonge kinderen. Er is dan minder tijd voor vrienden,. Immers, de prioriteiten zijn anders komen te liggen dan in je school- of studietijd. Oude vrienden die voor een heel ander soort loopbaan kozen of die single zijn, verdwijnen dan vaak geleidelijk naar de achtergrond. Ze behoren als het ware tot een ‘vorig leven’.

In die periode heb je vaak wel behoefte aan het maken van nieuwe vrienden. Het gaat dan om vrienden die passen bij je nieuwe leefsituatie , bijvoorbeeld na een verhuizing of na een verbroken relatie. Het sluiten van nieuwe vriendschappen blijkt in de praktijk niet mee te vallen.

Als je in de twintig of dertig bent, maak je vaak nieuwe kennissen via de school of de sport- of muziekvereniging van je kinderen. Deze vriendschappen zijn vaak ‘situationeel’ en beperken zich meestal tot af en toe een telefoontje, een mailtje voor het maken van afspraken over het samen spelen van de kinderen of tot een praatje als je de kinderen zojuist naar hun activiteit hebt gebracht, of als je staat te wachten tot ze weer naar buiten komen om met jou naar huis te gaan.

Het sluiten van nieuwe vriendschappen is lastiger geworden. Dat kom, omdat je niet alleen te maken krijgt met een nieuwe vriend of vriendin, maar ook omdat je min of meer vanzelfsprekend zijn of haar vaste partner ‘erbij’ krijgt die misschien een andere belangstellingswereld heeft.

Ben je (weer?) vrijgezel? Vrijgezellen vinden het soms lastig om vriendschap te sluiten met iemand die een partner heeft en omgekeerd. Dit heeft te maken met het feit dat stellen vaak de neiging hebben om eerder een ander stel dan een single uit te zoeken voor vriendschap.

Vriendschap sluiten op middelbare leeftijd en later

Op middelbare leeftijd ben je eerder geneigd bestaande vriendschappen nader aan te halen dan nieuwe te sluiten. Soms verdwijnen vrienden langzaam uit je leven. Misschien omdat je in een andere levensfase terecht bent gekomen, bijvoorbeeld omdat je weduwe of weduwnaar bent geworden. Dan gebeurt het nogal eens dat de stellen met wie je eerder vaak en graag omging, niet goed raad weten met je nieuwe situatie. Dan moeten bijna alle initiatieven tot een ontmoeting telkens van jouw kant komen. En op den lange duur verwatert de relatie.

Bij hartsvrienden of hartsvriendinnen kun je vaak de draad van de in je jeugd gesloten vriendschappen weer snel oppikken, als jullie allebei in een min of meer vergelijkbare situatie zijn terechtgekomen.

Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van je baan of het mislukken van je huwelijk. Zo’n oude vriendschap kan dan weer tot bloei komen, ook al heb je elkaar misschien wel twintig of dertig jaar of nog langer niet of nauwelijks gezien.

Als je op middelbare of oudere leeftijd bent, lijkt het nog moeilijker vriendschappen te sluiten dan toen je een jongvolwassene was. Mogelijk ben je wat voorzichtiger en kieskeuriger geworden als het gaat om de mensen met wie je voor je plezier omgaat. Toch slagen ook in deze levensfase mensen er telkens weer in om nieuwe vrienden te vinden.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 16 februari 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Vrienden maken als volwassene.’

Dossier vrienden vinden en houden

Dit artikel maakt deel uit van het dossier vrienden vinden en houden. Kijk bijvoorbeeld ook eens in de artikelen Hoe vind je nieuwe vrienden? of Hoe herken je echte vriendschap?

Bronnen

Categorieën
Vriendschap

Hoe vind je nieuwe vrienden?

Ook voor jongvolwassenen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen zijn er volop kansen om nieuwe vrienden te maken, ook al gaat het misschien wat minder gemakkelijk dan in je jeugd. Waar vind je nieuwe vrienden? En hoe sluit je nieuwe vriendschappen? En wat heb je nodig voor het leggen en onderhouden van duurzame, vriendschappelijke contacten? Hieronder vind je de nodige informatie en tips.

Dit artikel is als volgt opgebouwd.

Foto van een groepje mensen dat over het strand wandelt.
Gezellig met een wandelgroepje op pad.

Met wie maak je de meeste kans op echte vriendschap?

Je maakt de meeste kans om nieuwe, goede vrienden te maken met mensen die:

 • bij jou in de buurt wonen,
 • je geregeld ‘spontaan’ tegenkomt,
 • in een omgeving waarin mensen doorgaans niet op hun hoede zijn en waarin een vertrouwde sfeer heerst.

Tijdens je studiejaren wordt relatief vaak aan de bovenstaande voorwaarden voldaan. De hechte vriendschappen die je in deze levensperiode sluit, zijn vaak duurzamer dan de vriendschappen die je in andere fasen van je leven aangaat. Dat komt mogelijk omdat je tijdens je school- en studietijd vaak heel intensief met je vrienden optrekt en jullie je in een min of meer vergelijkbare situatie bevinden, namelijk het je losmaken van het ouderlijk gezin en het je voorbereiden op een leven als volwassene.

Hoe zit het met het vinden van nieuwe vrienden via je werk?

Vanwege alle huidige ‘job hoppers’ en medewerkers die door reorganisaties worden getroffen, is het tegenwoordig een stuk lastiger om echte vriendschap te sluiten met een collega dan een aantal jaar geleden vaak nog het geval was.

De contacten met je collega’s buiten het werk om blijven door de moderne ontwikkelingen vaak beperkt tot het oppervlakkiger en vrijblijvender karakter van het zijn van elkaars kennissen. Of vanwege de trend om elkaar in de eerste plaats instrumenteel te gebruiken voor het netwerken in het kader van je functie of toekomstplannen.

Vind mensen met eenzelfde belangstelling via een (hobby)vereniging, cursus of opleiding

De beste aanpak om een nieuwe vriendschap te kunnen sluiten, is lid te worden van een sport- of muziekvereniging of een andere vereniging waar gezamenlijke activiteiten worden ontplooid.

Wat ook heel goed werkt is het volgen van lessen op bijvoorbeeld een volkshogeschool, een muziekschool, een avondschool of andere deeltijdopleiding. Of je sluit je aan bij een groepje vrijwilligers.

Op die manier ontmoet je mensen met een soortgelijke belangstelling als jijzelf. En met een beetje geluk vind je daar enkele mensen met wie het zo goed klikt dat je echte vrienden met hen wordt.

Als je op zoek bent naar een nieuwe vriend of vriendin via een gezamenlijke activiteit, dus op een cursus of opleiding, bij een hobbyvereniging of een vrijwilligersorganisatie op een natuurlijke en ongekunstelde manier mensen die je mogelijk beter wilt leren kennen.

Zoek contact met mensen uit de vriendenkring van je jeugd

Natuurlijk kun je ook weer contact zoeken met vrienden of kennissen van vroeger. Ben je veel bekenden van vroeger uit het oog verloren vanwege het volgen van een andere opleiding of het vinden van werk ergens buiten de omgeving van je jeugdjaren? Die mensen kun je nu misschien terugvinden via sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. En wie weet, misschien worden die klasgenoten of buurtgenoten van vroeger dit keer wel je echte vrienden van nu!

‘Je moet eerst een goede vriend van jezelf zijn, voordat je een goede vriend van een ander kunt worden’

Essentieel is de gedachte dat als je het niet goed met jezelf kunt vinden, de kans klein is dat je het samen met een ander mens beter kunt hebben.

Daarom is het, als je nieuwe vriendschappen wilt sluiten, het volgende van groot belang. Zorg ervoor dat je jezelf accepteert zoals je bent (met al je beperkingen) En dat je in staat bent anderen te accepteren zoals zij zijn. Die essentiële voorwaarden voor vriendschappen gelden ongeacht de levensfase waarin je verkeert.

In wezen geldt dat als je je als een echte vriend gedraagt, je voor de ander de ruimte schept om vriendschap met jou te sluiten.

Geef vriendschap de kans om tot ontwikkeling te komen

Natuurlijk heeft echte vriendschap zijn tijd nodig. Het gras groeit niet sneller als je aan de sprietjes trekt. Dring niet aan op vriendschap: dat stoot mensen af.

Toon oprechte belangstelling voor het leven van andere mensen en ontdek of de belangstelling wederzijds is.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 16 februari 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Hoe maak je nieuwe vrienden?’

Dossier vrienden vinden en houden

Dit artikel maakt deel uit van het dossier vrienden vinden en houden. Kijk bijvoorbeeld ook eens in de artikelen Vrienden maken als volwassene of Hoe herken je echte vriendschap?

Bronnen

Categorieën
Vriendschap

Hoe herken je echte vriendschap?

Waar draait het om bij echte vriendschap? Wat is het verschil tussen een kennis en een echte vriend? Hoe kun je weten dat je elkaars goede vriend bent? Om welke kenmerken van de relatie gaat het dan naast bijvoorbeeld sympathie of vertrouwen? Bestaat er ook zoiets als eenzijdige vriendschap?

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Twee kleine meisjes helpen elkaar bij een hoog afstapje
Echte vriendschap kan al heel jong beginnen

Wat houdt echte vriendschap in?

Tegenwoordig bestaat de neiging om al je kennissen ‘vrienden’ te noemen. Dit vermoedelijk door het gemak waarmee in digitale sociale netwerken ook ieder vluchtig contact als vriendschap wordt beschouwd.

Echte vrienden plegen geregeld met elkaar op te trekken of met elkaar samen te zijn. Als dat niet zo is, kun je dan wel van vriendschap spreken? Het probleem is, dat als je elkaar slechts enkele keren per jaar ziet, je dan niet de kans krijgt om die zeldzaam onbaatzuchtige vertrouwensband op te bouwen die zo typerend is voor echte hartsvrienden en hartsvriendinnen. Je bent dan eerder kennissen van elkaar dan ware vrienden, ook al is er sprake van gezelligheid en een gevoel van saamhorigheid.

Het is een heel andere situatie als je in vroeger jaren intensief met elkaar hebt opgetrokken, maar tegenwoordig vanwege kwesties zoals het hebben van een gezin, een zeer drukke baan, of een verre woonplaats elkaar tegenwoordig slechts zelden kunt zien. Dan kan er wel degelijk sprake zijn van een echte, hartelijke vriendschap.

Bij echte, zuivere vriendschap is geen sprake van romantische gevoelens.

Wat zijn de kenmerken van ware vriendschap?

Ware vrienden kun je herkennen aan de volgende eigenschappen:

 • de neiging om datgene te doen wat het beste is voor de ander;
 • sympathie en empathie;
 • eerlijkheid, ook in situaties waarin het voor de ander moeilijk kan zijn om de waarheid te spreken of te horen;
 • wederzijds begrip en medeleven; de mogelijkheid van contact voor emotionele steun;
 • genieten van elkaars gezelschap;
 • vertrouwen in elkaar;
 • positieve wederkerigheid: een gelijkwaardig geven en nemen tussen de twee vrienden;
 • de mogelijkheid om jezelf te zijn, je eigen gevoelens te uiten en fouten en vergissingen te durven maken zonder bang te zijn dat je daarvoor wordt veroordeeld.

Van ‘echte vriendschap’ is sprake als je elkaar als ‘goede vriend’, boezemvriend(in) of hartsvriend(in) of zelfs beste vriend beschouwt. Overigens, sommige mensen hanteren de term ‘beste vriend’ eerder voor een categorie goede vrienden, dan voor de vriend met wie zij de meeste affiniteit voelen.

Hoe weet je dat je elkaars goede vriend bent?

Wie bel jij op of naar wie ga jij toe als je een fijne ervaring of juist verdrietige ervaring wilt delen? En wie belt jou op of komt naar jou toe als hij of zij een fijne ervaring of juist verdrietige ervaring wil delen?

Als je antwoord op beide vragen dezelfde namen van personen bevat, weet je zeker met wie jij echte vrienden bent.

Kan echte vriendschap ook van één kant komen? Ook bij een hartsvriend?

Het komt weleens voor dat je weet dat je altijd bij iemand terecht kunt, maar dat die persoon niet snel naar jou zou toekomen. Of, omgekeerd, je staat altijd voor iemand klaar, maar zelf zou je niet zo gauw met een blij of verdrietig verhaal naar die persoon gaan.

Is dat een vorm van eenzijdige vriendschap? In eerste instantie lijkt het daarop, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Denk bijvoorbeeld aan twee boezemvrienden van wie de een ging huwen of samenwonen en sindsdien eerder geneigd is de belangrijke dingen in zijn leven met zijn partner te delen dan met zijn boezemvriend. Vaak is dat het soort vriend bij wie je later weer je hart wilt uitstorten als je relatie onder druk staat of verbroken is. Zo’n vriend noem je je hartsvriend of hartsvriendin of je ‘beste vriend’, maar in elk geval is het een ware vriend.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 16 februari 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Wat is echte vriendschap?’

Dossier vrienden vinden en houden

Dit artikel maakt deel uit van het dossier vrienden vinden en houden. Kijk bijvoorbeeld ook eens in het artikel over de manier waarop je als volwassene nieuwe vrienden vindt of  vrienden maakt.

Bronnen