Categorieën
Assertiviteit

Waarom je in persoonlijke relaties grenzen stelt

Gezonde grenzen stellen in persoonlijke relaties heeft veel te maken met voor jezelf opkomen en persoonlijke effectiviteit. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen in je omgeving. Als je in persoonlijke relaties grenzen stelt, dan maak je andere mensen op een plezierige manier duidelijk wat ze jij wel of niet wilt en wat ze wel of niet van jou mogen verwachten.

Foto van opgestoken hand die allerlei kleurige aanvallers afweert
Stel je persoonlijke grenzen

Dit artikel bestaat uit de volgende paragrafen:

Wat zijn grenzen in persoonlijke relaties?

Een persoonlijke grens is een denkbeeldige lijn tussen jouzelf en een ander persoon. Feitelijk gaat het om de afbakening tussen jouw emotionele of fysieke ruimte en die van andere mensen. Anders gezegd, waar trek jij, in concrete kwesties, de grens tussen wat jij als jouw strikt private terrein beschouwt en jouw terrein waarop je ook bepaalde andere mensen graag toelaat?

Waar je die persoonlijke grens in fysiek of emotioneel opzicht precies trekt, laat je afhangen van je relatie met de persoon in kwestie. Hoe meer je op iemand bent gesteld, des te dichter mag deze persoon jou letterlijk of figuurlijk benaderen. Hoe afstandelijker de relatie, des te meer je hem op afstand houdt.

Op positieve wijze voor jezelf opkomen zonder anderen te benadelen

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Grenzen trekken heeft alles te maken met het op een goede manier voor jezelf opkomen. Het gaat om een vorm van assertief gedrag waarbij je zowel respect toont voor de ander als ook voor jezelf. Er komt dus in het geheel geen agressie bij te pas. Als je op een goede manier opkomt voor jezelf, zul je de ander nooit op denigrerende of minachtende manier behandelen.

En natuurlijk is het nooit de bedoeling dat je de ander door het stellen van jouw grenzen benadeelt. Maar wat als iemand tot nu toe vooral van jou heeft geprofiteerd, en je hebt besloten daar voortaan paal en perk aan te stellen? Dan kan de profiteur zich benadeeld voelen, maar dat is dan natuurlijk geheel ten onrechte. Wie gaat werken aan zijn of haar persoonlijke grenzen in ongelijkwaardige relaties zal merken dat in die relatie gelijkwaardigheid een steeds grotere rol gaat spelen.

Als het goed is, hebben alle betrokkenen baat bij helder gestelde grenzen.

Het belang van het trekken van persoonlijke grenzen voor jezelf

Het doel van het trekken van een grens is dat je jezelf op een gezonde manier beschermt. Je hebt namelijk zowel het recht als de plicht om jezelf te beschermen, bijvoorbeeld door af en toe ‘nee’ te zeggen tegen een verzoek van een familielid, vriend, kennis of collega.

Je wilt bijvoorbeeld bepaalde grenzen trekken, omdat je iemand eerst wat beter wilt leren kennen en die persoon de kans te geven aan te tonen dat hij of zij je vertrouwen waard is. Of omdat je die grenzen nodig hebt om jezelf te kunnen zijn en de regie over je eigen leven te kunnen voeren.

Optimaal functioneren

Zonder duidelijk gestelde grenzen kun je niet optimaal functioneren. Je loopt dan namelijk het risico dat je een groot deel van je tijd en je energie verspilt aan activiteiten die andere mensen van je verlangen. En dan houd je onvoldoende tijd en energie over voor de dingen die jijzelf van groot belang acht.

Je eigen effectiviteit vergroten

Grenzen stellen, betekent in feite: je eigen effectiviteit vergroten. Ben je tot nu toe iemand die altijd klaar staat om hulp te bieden, ook al gaat dat ten koste van je eigen gezondheid en welbevinden? Omdat je ook mensen die een al te zwaar beroep op je doen, niet wilt teleurstellen? Dan kun je er nu voor kiezen uit te groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid die de balans weet te vinden als het gaat om geven en nemen.

Zelfbescherming

Persoonlijke grenzen stellen en handhaven, is een vorm van zelfbescherming en van goed voor jezelf zorgen. Daarbij kom je op voor je eigen behoeften en voor wat je verdient. Feitelijk maak je door het stellen van persoonlijke grenzen duidelijk hoe je wel en hoe je niet door andere mensen behandeld wenst te worden. Jouw grenzen beschermen je niet alleen tegen andermans ongewenst gedrag, maar bevorderen bovendien het soort gedrag dat je graag ziet.

Door gezonde grenzen te stellen, bevrijd je jezelf van de druk van anderen om iemand anders te zijn dan wie je in werkelijkheid bent . Bovendien creëer je ruimte waarin je echt jezelf kunt zijn en waarin je de ander in zijn of haar waarde laat.

Het belang van door jou getrokken grenzen voor anderen

Door aan te geven waar je grenzen liggen, help je niet alleen jezelf, maar ook anderen.

Door grenzen te stellen, schep je je eigen persoonlijke sfeer die ook voor jouw omgeving plezierig is. Het belang van andere mensen is dat ze daardoor weten waar ze aan toe zijn. Dus wat jij wel of niet wilt en wat ze wel of niet van jou mogen verwachten.

Met een beetje geluk maken ze ook in jouw richting hun eigen grenzen duidelijk, zodat jij weet waar je precies met hen aan toe bent. Je begint met het leren herkennen van een gebrek aan persoonlijke grenzen in het algemeen en van de signalen daarvan in jouw leven in het bijzonder

Als je concrete persoonlijke grenzen hebt getrokken, houd je meer tijd en energie over om die beschikbaar te stellen aan doelen die dat in jouw eigen ogen waard zijn. Met andere woorden, grenzen maken het juist mogelijk dat je vaker beschikbaar bent om andere mensen te helpen met dingen die jijzelf zinvol of bevredigend vindt.

Met behulp van heldere grenzen schep je een sfeer van wederzijds vertrouwen met anderen. Duidelijkheid, openheid en eerlijkheid zijn aspecten die mensen in elkaar waarderen. Als je iemand op een duidelijke, open en eerlijke manier behandelt, toon je daarmee respect voor die ander.

Door grenzen te stellen, bied je anderen in jouw omgeving de kans om te groeien. Je maakt de mensen in je omgeving bewust van hun gedrag en biedt hen daardoor de gelegenheid om te veranderen en te groeien als mens.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 22 augustus 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Belang van grenzen in persoonlijke relaties’.

Dossier assertiviteit

Dit artikel maakt deel uit van het dossier assertiviteit.

Bronnen

 • Setting boundaries; IIPFW; http://www.ipfw.edu/affiliates/assistance/selfhelp/relationship-settingboundaries.html
 • Setting boundaries; The Counseling Center of the University of Louisville; https://louisville.edu/counseling/prismold/mediation-topics/setting-boundaries.html
 • Setting Personal Boundaries; Clarke University http://www.clarke.edu/page.aspx?id=6508
 • Boundaries or Burnout; University of Wisconsin; www.uwrf.edu/…/ArticleBoundariesOrBurnout.pdf‎
 • Setting boundaries Appropriately: Assertiveness Training; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.; CSN; http://www.csn.edu/PDFFiles/CAPS/Handouts/Assertiveness%20Training%20_Setting%20boundaries%20Appropriately.pdf
Categorieën
Assertiviteit

Beter opkomen voor jezelf

Vriendelijk, maar beslist voor jezelf opkomen begint met het stellen van je persoonlijke grenzen. Maar hoe ontdek je waar die precies liggen? En wat je allemaal moet doen, voordat je over de door jou gestelde persoonlijke grenzen kunt gaan communiceren?

Tekening van vrouw die zich zelfverzekerd gedraagt
Zelfvertrouwen helpt om beter voor jezelf op te komen

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Op latere leeftijd op een gezonde manier voor jezelf op leren komen

Het stellen van persoonlijke grenzen en die handhaven, is iets wat veel mensen in hun jeugd leren door gedragingen van mensen in hun omgeving te modelleren. Maar lang niet iedereen heeft in zijn jeugd voldoende voorbeelden in zijn buurt om vriendelijk en beslist voor zichzelf op te komen. Het weten hoe je je assertief kunt opstellen is van groot belang voor het onderhouden van succesvolle relaties.

Ben je opgegroeid in een zogenaamd disfunctioneel gezin? Dan heb je misschien nog niet goed geleerd je persoonlijke grenzen te bepalen en die daadwerkelijk te handhaven. Mogelijk ben je er zelfs niet geheel zeker van wat termen als persoonlijke grenzen en je assertief opstellen precies inhouden.

Gelukkig kun je ook op latere leeftijd nog goed leren je omgeving te vragen jouw persoonlijke grenzen te respecteren. Hoe je dat aanpakt, vind je in deze reeks artikelen over het stellen van persoonlijke grenzen en over het jezelf assertief opstellen. Kijk bijvoorbeeld ook eens bij de tips voor het krijgen van meer zelfvertrouwen.

Wat maakt grenzen sterk persoonlijk?

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Het trekken van grenzen is een sterk persoonlijke kwestie. Jouw eigen grenzen hoeven namelijk niet dezelfde te zijn als die van iemand anders. Dat maakt het zo belangrijk om over die van jezelf te communiceren en goed te luisteren naar de communicatie van anderen over die van hen.

Je begint met het voor jezelf vaststellen wat jij belangrijk vindt in jouw (dagelijks) leven. Het gaat erom hoe jij jouw eigen leven wilt invullen en wat er nodig is om te voorkomen dat anderen hun ideeën over jouw leven opleggen aan jou.

Denk hierbij aan het nemen van beslissingen over de hoeveelheid tijd die jij wenst te reserveren om het jezelf of bepaalde andere mensen naar de zin te maken tot beslissingen over de vraag. Of aan de manier waarop je wilt omgaan met bemoeizuchtige vragen en opmerkingen van familie, vrienden en bekende of zelfs wildvreemde mensen.

Hoe ontdek je waar je persoonlijke grenzen liggen?

De grote vraag is: hoe weet je waar jouw eigen belangrijke, persoonlijke grenzen liggen? Om te beginnen kun je alleen datgene veranderen, wat je herkent.

Daarom is de eerste stap voor jezelf na te gaan waar en wanneer, voor jouw gevoel, anderen telkens weer jouw persoonlijke ruimte binnendringen. Ervaar je bepaald gedrag van iemand in jouw richting als ongewenst? Dan weet je dat die persoon een persoonlijkegrens van jou heeft overschreden.

Het komt geregeld voor dat iemand zijn of haar eigen wensen ondergeschikt maakt aan die van de ander en zijn of ware gevoelens over de situatie onderdrukt. Misschien geldt dat ook voor jou. Je kunt dan jezelf trainen om je bewuster te maken van je emoties en de manier je over bepaalde dingen denkt. Dat doe je bijvoorbeeld door jezelf de volgende twee vragen te stellen.

 • Hoe voel ik me hier en nu? Dat wil zeggen: op de plek waar ik me op dit moment bevind?
 • Wat heb ik nodig om mezelf in het hier en nu goed te kunnen voelen?

Er zijn drie factoren die je hierbij kunnen helpen.

Belang van een sterkere bewustwording van je gedachten en gevoelens

Om voor jezelf een bruikbaar (en dus concreet) beeld te krijgen van de aard van een bepaalde grens, is het van belang dat je je sterker bewust wordt van je gevoelens en gedachten. Dit doe je bijvoorbeeld met behulp van de volgende zinnen.

 • Waarvan kan dit een voorbeeld of een onderdeel zijn?
 • Herken ik hierin een bepaald patroon?

Belang van een groter respect respect voor jezelf

Deze stap is een lastige. Pas nadat je voldoende zelfrespect voor jezelf weet op te brengen, kun je pas echt goed bepalen waar je je grenzen legt. Misschien heb je tot nu toe vaak het gevoel hebt dat je het iemand naar de zin moet maken bijvoorbeeld omdat je denkt dat dit zo ‘hoort’ of omdat je anderen liever niet wil teleurstellen. Misschien bevind je je in een of meer ongelijkwaardige relaties.

Uiteraard is het wenselijk en zelfs heel goed om rekening te houden met andere mensen, maar dat mag niet ten koste gaan van jezelf. Er is geen enkele reden om voor andere mensen meer respect te hebben dan voor jezelf. Want wat maakt jou minder waard dan de ander?

Belang van concentratie op je kracht

Misschien ben je bang voor conflicten of ruzie en kom je daarom niet of slecht voor jezelf op. Hoe dan ook, laat je angst je niet onnodig ervan weerhouden om goed voor jezelf te zorgen en de dingen te doen die voor jou wezenlijk van belang zijn.

Vraag jezelf af wat het ergste is wat jou kan overkomen als je je grenzen stelt en die wil handhaven. Wat kost het jou in emotionele zin als communicatie over je grenzen leidt tot een conflict? Kun je dat conflict misschien oplossen? Heb je eventueel dat conflict er voor over om beter jezelf te kunnen zijn?

Daadwerkelijk aan de slag met het beter opkomen voor jezelf

Als je daadwerkelijk een eerste begin maakt met het stellen van persoonlijke grenzen, en vooral het handhaven van die grenzen voelt dat mogelijk akelig en onnatuurlijk aan. Jij bent gewend om op een bepaalde manier te reageren op je omgeving en omgekeerd. Wil je hierin verandering brengen? Dan moet je rekening ermee houden dat dit aanvankelijk voor zowel jezelf als voor je omgeving ‘ongewoon’ is.

Mogelijk storen sommige mensen zich in het begin storen aan je nieuwe, assertieve gedrag, omdat ze een andere manier van reageren verwachten. En misschien voel je jezelf aanvankelijk uitermate onhandig. In dat geval heb je wellicht iets aan tips voor het formuleren van algemene tips voor het van grenzen of voor het  ‘nee’ leren zeggen. Bedenk dat hoe langer je oefent op het stellen van persoonlijke grenzen, des te handiger en effectiever je erin wordt. En op een gegeven moment raken mensen gewend aan je nieuwe, assertieve gedrag en gaan ze als vanzelf beter rekening met jou houden.

Terwijl je leert communiceren over je persoonlijke grenzen, ontdek je steeds meer keuzemogelijkheden en concrete manieren om daaraan invulling te geven. Vooral in het begin stuit je op allerlei obstakels te jou belemmeren dit op effectieve wijze te doen. Misschien komt dat omdat je geneigd bent te denken dat ‘de dingen zijn zoals ze zijn’. Maar ieder mens heeft in werkelijkheid altijd een keus, namelijk of om zijn leven in de eerste plaats door andermans ideeën te laten bepalen of om zijn leven, uiteraard met alle mogelijkheden en beperkingen van de omgeving, naar zijn eigen idee in te richten.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 24 augustus 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Beginnen met het stellen van persoonlijke grenzen’.

Dossier assertiviteit

Dit artikel maakt deel uit van het dossier assertiviteit.

Bronnen

 • Setting boundaries; IIPFW; http://www.ipfw.edu/affiliates/assistance/selfhelp/relationship-settingboundaries.html
 • Setting boundaries; The Counseling Center of the University of Louisville; https://louisville.edu/counseling/prismold/mediation-topics/setting-boundaries.html
 • Setting Personal Boundaries; Clarke University http://www.clarke.edu/page.aspx?id=6508
 • Boundaries or Burnout; University of Wisconsin; www.uwrf.edu/…/ArticleBoundariesOrBurnout.pdf‎
 • Setting boundaries Appropriately: Assertiveness Training; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.; CSN; http://www.csn.edu/PDFFiles/CAPS/Handouts/Assertiveness%20Training%20_Setting%20boundaries%20Appropriately.pdf
Categorieën
Assertiviteit

De beste tips om ‘nee’ te zeggen

Hoe zeg je het beste ‘nee’ als mensen jou iets tegen je zin en/of je gerechtvaardigde belangen in willen laten doen? Wil je je assertief opstellen? En da zonder onaardig of zelfs agressief over te komen? Dan is het handig om enkele kant-en-klare zinnen bij de hand te hebben. Bijvoorbeeld voor situaties waarin iemand tegen je schreeuwt, je met privételefoontjes op je werk bestookt, een al te groot beroep op je wil doen of met ongepaste kritiek op jou komt. Of voor situaties waarin wel telkens je advies wordt gevraagd, maar waarin betrokkene er vervolgens nooit wat mee doet. Of iemand wil iets van jou, maar eigenlijk wil jij meer tijd om over het verzoek na te denken. Of iemand wil geld van je lenen, terwijl je daar weinig voor voelt. Of je hebt eerder onder druk een toezegging gedaan, maar die wil je nu graag intrekken. Hieronder vind je de beste tips heb je om op assertieve manier ‘nee’ te zeggen tegen dingen die jij niet wilt.

Foto van opgeheven hand en arm die ongewenste voorwerpen afweert
Bewaak je grenzen en kom op voor jezelf door ‘nee’ te zeggen

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Iemand schreeuwt tegen jou

Schreeuwt iemand, al dan niet geregeld, tegen jou? Probeer eens een einde te maken aan dat vervelende gedrag met een opmerking zoals:

 • ‘Wil je niet tegen me schreeuwen? Als je daarmee toch doorgaat, ga ik de kamer uit.’

Als alternatief kun je als consequentie van het doorgaan van het geschreeuw melden dat je dan die persoon gaat vragen de kamer of je huis uit te gaan.

Je krijgt ongewenste privételefoontjes op je werk

Stel dat je moeder of schoonmoeder of iemand anders je telkens belt op kantoor. Dit ondanks dat je eerder hebt gezegd dat je echt geen tijd hebt om tijdens werkuren hun privételefoontjes te beantwoorden, Probeer het dan eens met een reactie in de trant van:

 • ‘Ik heb besloten om voortaan alle privételefoontjes ’s avonds te beantwoorden. Ik bel je later terug.’

Er wordt een al te groot beroep gedaan op je vrijwillige inzet

Als je ‘nee’ wilt zeggen tegen nieuwe ‘vrijwillige’ verplichtingen, kun je dit bijvoorbeeld doen met een zin als:

 • ‘Ook al vind ik dit een goed doel, toch moet ik je verzoek afwijzen. Dit in verband met mijn andere verplichtingen'[/LIST]

Als daarna aan jou (in wezen onbeleefd) wordt gevraagd wat die verplichtingen dan wel inhouden, ga je daarop niet inhoudelijk in en beperk je je tot een:

 • ‘Ik heb mijn handen meer dan vol aan mijn huidige verplichtingen. ‘

Je krijgt ongepaste kritiek te verduren

Heb je te maken met kritische opmerkingen van iemand over kwesties die de persoon in kwestie totaal niet aangaan, kun je bijvoorbeeld als volgt reageren. ‘Ik ben er niet blij mee dat je telkens commentaar hebt op mijn gewicht. Wil je ophouden met dat soort kritische opmerkingen? ‘

Iemand vraagt telkens je raad, maar volgt die zelden of nooit op

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Een familielid of vriend heeft de gewoonte om je geregeld op te bellen, uitgebreid zijn of haar nieuwste problemen uit de doeken te doen en vervolgens om jouw hulp of advies te vragen. Op een gegeven moment krijg je het gevoel dat al je inspanningen tevergeefs zijn, omdat de ander door blijft gaan met zich in de nesten te werken of weinig of niets doet met de mogelijke opties die jij met betrekking tot die problemen kunt bedenken.

Probeer dit ongewenste patroon te doorbreken en zeg iets in de geest van:

 • ‘We hebben vaak over je problemen gepraat en ik kan je echt niet helpen, want je doet niets met mijn ideeën over mogelijke oplossingen. Deze gesprekken over jouw problemen zijn dus zonde van jouw tijd en van de mijne. Misschien heb je meer aan gesprekken met een professional’.

Iemand wil iets van jou, maar je wilt de tijd nemen om daarover na te denken

Stel dat iemand wil dat je nu toezegt dat je iets doet of nalaat, maar je kunt of wilt daarover nog geen beslissing nemen. In zo’n geval kun je jezelf bijvoorbeeld als volgt de nodige extra tijd gunnen.

 • ‘Ik moet er eerst een paar nachten over slapen. Ik ben nu eenmaal geen persoon van snelle beslissingen.’
 • ‘Het lijkt me goed dat je weet dat ik vandaag in géén geval al een beslissing neem. Ik wil me eerst beter in deze materie verdiepen.’
 • ‘ Ik houd niet van overhaaste beslissingen. Ik heb nu eenmaal tijd nodig om na te denken over wat ik wil. Als je nu per se direct een antwoord van me wil, dan moet ik ‘nee’ zeggen’.

Iemand wil alweer geld van je lenen, maar jij wilt dat niet (meer)

Soms heb je te maken met familie of vrienden die telkens geld van je willen lenen, terwijl jij dat geld niet (meer) wil verschaffen , ongeacht het feit of ze wel of niet binnen de afgesproken termijn of pas na een of meer herinneringen terugbetalen. Vind je het tijd worden om op dit punt grenzen te stellen, dan zeg je bijvoorbeeld:

 • ‘Ik leen geen geld meer aan jou. Juist omdat ik veel om je geef en omdat ik geloof dat het tijd is dat je je eigen verantwoordelijkheid in financiële kwesties gaat nemen.’

Als je onder een eerder gedane toezegging uit wil komen

Hoe vervelend het ook is, soms heb je je laten overrompelen en heb je toegegeven om iets te doen, omdat je liever niet onaardig gevonden wilde worden. Als het daarna tot je doordringt dat je domweg geen tijd voor de klus kunt vrijmaken of dat het resultaat van je inspanningen door allerlei omstandigheden naar verwachting zal tegenvallen, komt de volgende assertieve formulering goed van pas.

 • ‘Het spijt me het te moeten zeggen, maar bij nader inzien heb ik helaas onvoldoende tijd om de komende weken te helpen met de organisatie van de kindermusical. Misschien volgend jaar beter.’

Meer over het ‘nee’ zeggen

Het is vaak lastig om te zeggen: ‘Nee, dat wil ik niet’. Vooral in het begin kan dat echt moeilijk zijn. Soms heb je waarschijnlijk de neiging om je uitgebreid te rechtvaardigen of te verdedigen, maar het is de vraag of dat verstandig is. Immers, voordat je het weet, beland je in een onvruchtbare discussie over je beweegredenen. Bovenstaande praktische tips zijn bedoeld om je te helpen jouw leven beter naar je eigen ideeën te kunnen inrichten.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 22 augustus 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Praktische tips om effectief ‘neen’ te zeggen’

Dossier assertiviteit

Dit artikel maakt deel uit van het dossier assertiviteit.

Bronnen

 • Setting boundaries; IIPFW; http://www.ipfw.edu/affiliates/assistance/selfhelp/relationship-settingboundaries.html
 • Setting boundaries; The Counseling Center of the University of Louisville; https://louisville.edu/counseling/prismold/mediation-topics/setting-boundaries.html
 • Setting Personal Boundaries; Clarke University http://www.clarke.edu/page.aspx?id=6508
 • Boundaries or Burnout; University of Wisconsin; www.uwrf.edu/…/ArticleBoundariesOrBurnout.pdf‎
 • Setting boundaries Appropriately: Assertiveness Training; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.; CSN; http://www.csn.edu/PDFFiles/CAPS/Handouts/Assertiveness%20Training%20_Setting%20boundaries%20Appropriately.pdf
Categorieën
Assertiviteit

Waaraan herken je een gebrek aan persoonlijke grenzen?

Iedereen heeft baat bij het stellen van gezonde, persoonlijke grenzen trekken. Stel je geen grenzen? Of stel je ongezonde grenzen? Dan breng je jezelf en/of anderen schade toe. Hoe kun je bij jezelf en anderen een gebrek aan gezonde persoonlijke grenzen herkennen? En hoe weet je dat het de hoogste tijd is dat je je grenzen scherper gaat stellen?

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Fot van opgeheven hand en arm die aanvallen afweert
Zeg stop tegen grensoverschrijdend gedrag

Hoe weet je dat iemand geen gezonde persoonlijke grenzen kent?

Er is een groot aantal uiteenlopende signalen waaraan je kunt herkennen dat iemand niet goed weet wat gezonde grenzen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het gedrag van iemand die in zijn contacten de normale kennismakingsstadia overslaat. Of aan iemand die op verschillende gebieden in het leven grote moeite heeft om maat te houden.

Overslaan van de gebruikelijke kennismakingsstadia

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Soms merk je dat aan het feit dat iemand de gebruikelijke stadia van vage kennis en goede vriend tot potentiële levenspartner overslaat. Je constateert in zo’n geval bijvoorbeeld het volgende.

 • Iemand wordt al bij een eerste ontmoeting met jou vertrouwelijk.
 • Iemand wordt onmiddellijk verliefd op je, ook al leert hij of zij jou nog maar net kennen en dat terwijl jij alleen maar normaal vriendelijk tegen die persoon doet.
 • Iemand die niet jouw vaste partner is, maar een (on)bekende raakt je onverwachts aan, zonder eerst aan jou te vragen of je daarmee instemt.

Iemand die op uiteenlopende terreinen grote moeite heeft met maathouden

Andere alarmsignalen zijn bijvoorbeeld:

 • Iemand die slecht voor zichzelf zorgt (onvoldoende persoonlijke verzorging, veel te veel of te weinig eten, gebruik van alcohol en drugs enzovoorts). Alles wat erop wijst dat iemand moeite heeft om op respect voor zichzelf en anderen op te brengen of op problemen met het maat houden, is een signaal om goed op je tellen te passen.
 • Iemand die zich hulpeloos opstelt in de hoop of verwachting dat jij of anderen hem of haar dan gaan steunen. Het is van belang onderscheid te maken tussen iemand die objectief gezien betrekkelijk hulpeloos is, maar er alles aan doet om zelf datgene voor elkaar te krijgen dat nog wel tot de mogelijkheden behoort en iemand die zich uit gemakzucht hulpeloos opstelt.
 • Iemand die van alles zonder enige terughoudendheid tegen vreemden vertelt. Een dergelijk persoon berokkent niet alleen zichzelf schade, maar mogelijk ook jou, want je loopt het risico dat deze persoon alles wat hij of zij van jou te weten komt, zonder meer met de rest van de wereld deelt. Daar gaat je privacy!

De kans is groot dat bovengenoemde personen veel moeite hebben met het begrijpen van wat gezonde grenzen zijn. Als je te maken krijgt met dergelijk grensoverschrijdend gedrag doe je er in het algemeen goed aan om de betrokkenen zo weinig mogelijk in je persoonlijke ruimte toe te laten en het contact met hen zoveel mogelijk te minimaliseren.

Het probleem is dat dergelijk gedrag moeilijk te corrigeren is en dat je met goede bedoelingen niet alleen jezelf, maar ook degene met het gebrek aan grenzen tekort doet. Om te veranderen, hebben dergelijke personen een professioneel hulpverlener nodig

Signalen dat het tijd is dat je je eigen grenzen scherper gaat trekken

Soms heb je te maken met gebeurtenissen die je eigenlijk niet wilt, maar die je toch laat gebeuren.

Foto van opgestoken hand die allerlei kleurige aanvallers afweert
Stel je persoonlijke grenzen

Denk hierbij onder meer aan het volgende situaties.

 • Je laat je geregeld door iemand laten overrompelen.
 • Je gaat tegen je eigen persoonlijke waarden in, alleen maar om anderen een plezier te doen.
 • Je merkt het niet of niet tijdig op wanneer je in het gezelschap blijkt te zijn van iemand met ongepaste grenzen of dat iemand jouw grenzen overschrijdt.
 • Je accepteert etentjes, cadeautjes of lichamelijk contact, hoewel je dat eigenlijk niet wilt.
 • Je gedoogt of tolereert dat anderen jouw manier van leven sturen of dat anderen bepalen wat jouw realiteit is.
 • Je verwacht of hoopt dat anderen je gedachten kunnen lezen of ruiken wat je bedoelt of dat anderen uit zichzelf aan jouw wensen en behoeften tegemoet kunnen of willen komen.

Praktische stappen om je persoonlijke grenzen te gaan trekken

Nu je herkent wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kun je een begin maken met het stellen van je grenzen. Daarbij kun je gebruik maken van tips voor het formuleren van die grenzen en om effectief ‘neen’ te leren zeggen. Bij een en ander is ook de timing van essentieel belang.

In de praktijk leer je steeds beter om grensoverschrijdingen te herkennen en er op een effectieve manier mee om te gaan.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 24 augustus 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Hoe herken je een gebrek aan persoonlijke grenzen?’

Dossier assertiviteit

Dit artikel maakt deel uit van het dossier assertiviteit.

Bronnen

 • Setting boundaries; IIPFW; http://www.ipfw.edu/affiliates/assistance/selfhelp/relationship-settingboundaries.html
 • Setting boundaries; The Counseling Center of the University of Louisville; https://louisville.edu/counseling/prismold/mediation-topics/setting-boundaries.html
 • Setting Personal Boundaries; Clarke University http://www.clarke.edu/page.aspx?id=6508
 • Boundaries or Burnout; University of Wisconsin; www.uwrf.edu/…/ArticleBoundariesOrBurnout.pdf‎
 • Setting boundaries Appropriately: Assertiveness Training; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.; CSN; http://www.csn.edu/PDFFiles/CAPS/Handouts/Assertiveness%20Training%20_Setting%20boundaries%20Appropriately.pdf
Categorieën
Assertiviteit

Ongelijkwaardige relaties en persoonlijke grenzen

Stel je je doorgaans toegeeflijk op tegenover dominante personen? En heb je het gevoel dat je meer emotionele energie in je contacten met je partner of vriend(en) investeert dan omgekeerd het geval is?  dan de andere mens. De ene persoon stelt zich dan bijvoorbeeld toegeeflijk op tegenover zijn of haar dominante partner. Of ben je gewend om een bepaalde andere persoon te ondersteunen zonder dat dit wederzijds is? Dan heb je te maken met ongelijkwaardige relaties. In dergelijke gevallen is het stellen van persoonlijke grenzen nog lastiger dan bij gelijkwaardige relaties. Dat komt doordat de nieuwe, door jou gestelde grenzen per definitie van invloed zijn op de aard van jullie onderlinge betrekkingen. Wat moet je weten als je vanuit een ongelijkwaardige relatie wilt gaan beginnen met het stellen van persoonlijke grenzen?

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen:

Gezonde relaties en ongelijkwaardigheid

In een gezonde relatie zijn de partners in beginsel gelijkwaardig. Ieder investeert vanuit zijn of haar eigen specifieke mogelijkheden ongeveer evenveel emotionele energie in de relatie. In gezonde relaties worden ook elkaars persoonlijke grenzen gerespecteerd

Het gaat hierbij in wezen om een balans tussen ‘geven’ en ‘nemen’. Bij ongelijkwaardige relaties ‘geeft’ de een veel meer dan de ander (die voornamelijk ‘neemt’). Daarom is het essentieel dat je niet alleen je eigen grenzen stelt, maar ook dat je die grenzen van je relatie wilt respecteren.

Hoe herken je een ongelijkwaardige relatie?

Soms heb je misschien een ongemakkelijk gevoel in het gezelschap van bepaalde familieleden, vrienden, kennissen of collega’s. Je hebt dan het gevoel dat er ‘iets’ niet klopt, maar het is je nog niet concreet duidelijk welke van jouw persoonlijke grenzen worden overschreden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je nog niet uitgebreid hebt nagedacht over de aard van jullie relatie of omdat het denken in termen van grenzen nog betrekkelijk nieuw voor je is.

De een zet zich harder in voor de relatie dan de ander

Merk je bijvoorbeeld dat iemand jou in een zodanige positie heeft gemanoeuvreerd dat jij je harder inspant om hem of haar te ondersteunen dan die persoon zelf moeite doet om zijn of haar verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf of van jou te nemen? Dit soort ongelijkwaardige relaties vraagt namelijk om het stellen van concrete grenzen.

De een heeft het gevoel de ander te moeten ‘redden’

Hetzelfde geldt als jij het gevoel hebt gekregen dat je verplicht bent om een bepaalde persoon te ‘redden’. Bedenk dat je op die manier jezelf emotioneel uitput en de afhankelijkheid van die persoon in stand houdt.

Gebruik een vriend te veel alcohol? Dan is dat uitsluitend zijn verantwoordelijkheid en niet de jouwe. In plaats van bij hem te blijven en hem, als hij uiteindelijk ladderzat is, veilig thuis te brengen, kun je ervoor kiezen dat je zodra je vriend weer te veel drinkt, ergens anders heen te gaan en je af te vragen of je een dergelijke ongezonde relatie nog wel wilt voortzetten.

(On)gelijkwaardigheid bij toegeeflijk versus dominant gedrag

Theoretisch kan een gelijkwaardige relatie bestaan tussen iemand met een toegeeflijk karakter en iemand met een dominant karakter. Het evenwicht in de relatie hangt dan samen met een grote inzet van de dominante persoon om degene met het toegeeflijke karakter op verschillende terreinen te steunen bij het realiseren van zijn of haar doelen.

Het komt echter geregeld voor dat er een ongelijkwaardige relatie bestaat tussen twee mensen waarbij de een dominant is en de ander toegeeflijk. Stel dat je een toegeeflijk persoon bent met een neiging tot onderdanig gedrag. Dan is de kans reëel dat je in een of meer ongelijkwaardige relaties bent verwikkeld.

Dit komt omdat zowel jij als je relatie gewend zijn aan een patroon van toegeeflijkheid of onderdanigheid aan de ene kant en dominantie aan de andere kant. Een poging tot het stellen van grenzen, kan dan de relatie onder extra zware druk zetten.

Misschien dat je dominante relatie zich na het horen van de door jou gestelde grenzen, zich extra dominant, mogelijk zelfs op het randje van agressie gaat gedragen, in de hoop zijn dominante positie te kunnen behouden en net zoals tot dusver het geval was, zijn of haar eigen zin te blijven krijgen. Herhaal dan, zo rustig als je kunt, opnieuw je grenzen.

Krijg je later opnieuw met vervelend, dominant gedrag te maken? Dan ontstaat er een risico van escalatie. Weersta op dat moment de neiging om jezelf nog eens te herhalen, want dit is typisch een situatie waarin de beroemde ‘krassende-grammofoonplaat’-techniek een averechts effect kan hebben.

Wil je de relatie (nog) niet wilt verbreken? Houd er dan rekening mee dat je veel geduld nodig zal hebben om de dominante persoon te laten wennen aan het feit dat hij beter rekening met jou moet leren houden. Heb je echter te maken met agressie of andere vormen van misbruik? Dan kun je beter professionele hulp zoeken om de relatie op een veilige manier te kunnen verlaten

Ongelijkwaardige relaties en het stellen van grenzen

Heb je op een goed moment besloten om grenzen te stellen naar een familielid, vriend of collega met wie je een ongelijkwaardige relatie hebt? Weet dan dat dit onwennige situaties en sterke spanningen kan oproepen. Dat is niet alleen het geval als het gaat om een relatie van een onafhankelijk persoon met een afhankelijk persoon. Maar ook als het gaat om een dominant versus een toegeeflijk of zelfs onderdanig persoon.

Communiceert degene die gewend is om te ‘geven’ zijn persoonlijke grenzen aan degene die gewend is om te ‘nemen’? Dan betekent dit voor de laatste dat hij beter rekening zal moeten gaan houden met de eerste. Met andere woorden: door de gestelde grenzen krijgt de relatie een meer gelijkwaardig, dus evenwichtiger karakter. Dat wil zeggen, als degene die tot nu toe in de relatie het meest heeft ‘genomen’ zich wil inspannen om die grenzen na te leven. Wil deze dat niet? Dan is de waarschijnlijke consequentie dat er een eind aan de relatie komt.

Kun je door grenzen te stellen andere mensen veranderen?

Helaas is het onmogelijk dat je door het stellen van persoonlijke grenzen andere mensen daadwerkelijk kunt veranderen. Zijn mensen niet bereid je grenzen te respecteren? Dan is dat voor jou een gegeven. Mensen veranderen namelijk alleen als ze dat zelf willen. Je kunt niet verwachten dat als je maar voldoende druk uitoefent, je vriend, familielid of collega echt verandert. Weigert een bepaald persoon ander jouw grenzen te respecteren? Dan kun je alleen maar de contacten minimaliseren of helemaal verbreken. Dat maakt dan ruimte vrij tot het aangaan van gelijkwaardige, dus betere relaties.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 25 augustus 2013 gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Ongelijkwaardige relaties en persoonlijke grenzen’.

Dossier assertiviteit

Dit artikel maakt deel uit van het dossier assertiviteit.

Bronnen

 • Setting boundaries; IIPFW; http://www.ipfw.edu/affiliates/assistance/selfhelp/relationship-settingboundaries.html
 • Setting boundaries; The Counseling Center of the University of Louisville; https://louisville.edu/counseling/prismold/mediation-topics/setting-boundaries.html
 • Setting Personal Boundaries; Clarke University http://www.clarke.edu/page.aspx?id=6508
 • Boundaries or Burnout; University of Wisconsin; www.uwrf.edu/…/ArticleBoundariesOrBurnout.pdf‎
 • Setting boundaries Appropriately: Assertiveness Training; Mark Dombeck, Ph.D. and Jolyn Wells-Moran, Ph.D.; CSN; http://www.csn.edu/PDFFiles/CAPS/Handouts/Assertiveness%20Training%20_Setting%20boundaries%20Appropriately.pdf