Categorieën
Psychologie

Waaruit blijkt (weinig) zelfvertrouwen?

Aan welke gedachten en gevoelens herken je een gezond zelfvertrouwen? Of een gebrek daaraan? Wat maak het belangrijk te weten of je voldoende dan wel te weinig zelfvertrouwen hebt? En hoe komt het dat, ongeacht je capaciteiten, sommige mensen wel en anderen weinig of geen vertrouwen in zichzelf hebben? De antwoorden op deze vragen vind je hieronder.

Tekening van vrouw die zich zelfverzekerd gedraagt
Zelfvertrouwen helpt om beter voor jezelf op te komen

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen:

De waarde van zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen geeft je een tegelijkertijd positief en realistisch beeld van jezelf en je situatie. Je beschikt dan over:

 • vertrouwen in je eigen capaciteiten
 • een algemeen gevoel van je eigen leven in de hand hebben
 • de overtuiging dat je de door jezelf gestelde concrete en realistische doelen kunt bereiken
 • een onverminderd positieve houding tegenover jezelf als je in een eerdere verwachting bent teleurgesteld

Relatie tussen zelfvertrouwen en je capaciteiten

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Een gebrek aan zelfvertrouwen wil lang niet altijd zeggen dat je hiervan op alle terreinen van je leven last hebt. Het wil ook niet zeggen dat je vaardigheden in het algemeen minder goed zijn ontwikkeld dan bij de meeste andere mensen het geval is.

Zo is het heel goed mogelijk dat je veel zelfvertrouwen hebt op het gebied van inzichten in de wiskunde en weinig zelfvertrouwen als het gaat om de omgang met andere mensen. Of omgekeerd.

En het komt ook weleens voor dat iemand bijvoorbeeld prachtige cijfers op school haalt en toch ervan overtuigd is, dat hij niet goed kan leren. Of dat iemand er telkens weer in slaagt complexe technische problemen op te lossen, daarvoor waardering krijgt van bazen en collega’s en toch het gevoel houdt dat hij of zij het succes slechts aan toeval te danken heeft.

Kenmerken van een gezond zelfvertrouwen

Een gezond gevoel van zelfvertrouwen herken je aan een of meer van de volgende signalen:

 • Als je jezelf accepteert zoals je bent, ongeacht de eventuele kritiek van anderen.
 • Als je waarde hecht aan je eigen opvattingen in plaats van je meestal te conformeren naar de opvattingen van anderen.
 • Als je vertrouwt op je eigen inzichten om iets al of niet te doen, in plaats van op de inzichten van anderen.
 • Als de eventuele goedkeuring of afkeuring door anderen niet sturend is voor je gedrag en je plannen, omdat jij je gedrag en je plannen primair op je eigen ideeën baseert.

Kenmerken van weinig zelfvertrouwen

Een gebrek aan zelfvertrouwen herken je aan een of meer van de volgende signalen:

 • Als je om je prettig te voelen, sterk afhankelijk bent van de goedkeuring door anderen
 • Als je risico’s niet om objectieve redenen uit de weg gaat, maar omdat je bang bent voor mislukking
 • Als je in het algemeen verwacht dat iets wat jij aanpakt, wel zal mislukken.
 • Als je succes meestal niet aan je eigen inzet, maar aan zuiver toeval toeschrijft
 • Als je de neiging hebt om jezelf af te kraken, zowel in gedachte als tegenover andere mensen.
 • Als je een compliment krijgt, je de neiging hebt om afbreuk te doen aan je eigen prestatie. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het allemaal niets voorstelt.

Opgroeien en zelfvertrouwen opbouwen

Als je last hebt van weinig zelfvertrouwen, komt dat vaak omdat je je te veel richt op de onrealistische verwachtingen en normen van anderen. En dat heeft doorgaans veel te maken met de manier waarop je opgroeide.

In je vroege kinderjaren zijn het meestal je ouders die een doorslaggevende rol spelen bij de vorming van je zelfbeeld, je gevoel van eigenwaarde en daarmee ook indirect van je zelfvertrouwen.

Als je als kind ouders treft die je accepteren zoals je bent, leg je in je kinderjaren al een stevige basis voor een positief gevoel over jezelf. Je leert dan al op jonge leeftijd op jezelf te vertrouwen en je weet dat je ouders ondanks al je ondeugden en fouten van je blijven houden.

Maar een dergelijk positief gevoel over jezelf ontwikkel je meestal niet als je vader of moeder, of allebei, erg kritisch of veeleisend zijn, of als ze overbeschermend zijn of jouw natuurlijke drang om op te groeien naar onafhankelijkheid proberen te frustreren.

Kinderen van dergelijke ouders groeien vaak op met het gevoel dat ze tot weinig in staat zijn en in allerlei opzichten tekort schieten en soms zelfs dat ze minderwaardig zijn. Je innerlijke criticus staat dan al te scherp afgesteld.

In de loop van je jeugd gaan je vrienden op dit vlak een steeds grotere rol spelen. In je studentenjaren is vooral de invloed van je vrienden van groot belang voor de vorming van je gevoelens over jezelf. Als je langdurig opgroeit in een negatieve omgeving kan dat een belangrijke oorzaak zijn van te weinig zelfvertrouwen.

Dan kun je in een vicieuze cirkel belanden: omdat je weinig zelfvertrouwen hebt, is het moeilijk om vriendschappen te sluiten[en omdat je weinig positief ingestelde vrienden hebt, is het moeilijk om je zelfvertrouwen te vergroten.

Als je als kind of puber weinig zelfvertrouwen hebt opgebouwd, kan dat op allerlei terreinen van je leven belemmerend werken. Gelukkig bestaat er een groot aantal, eenvoudig toe te passen tips om als volwassene je zelfvertrouwen te vergroten. En uiteraard is het willen werken aan je zelfvertrouwen een goede reden om in therapie te gaan. In elk geval is het goed mogelijk om over dit soort gevoel van onzekerheid heen te groeien en een gezond zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 8 april gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Wat houdt zelfvertrouwen in?’

Dossier psychologie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier psychologie. Kijk bijvoorbeeld ook eens in het artikel met tips voor meer zelfvertrouwen of in het artikel vrienden maken ondanks weinig zelfvertrouwen.

Bronnen

 • Confidence; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence
 • Self-esteem; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
 • Self-image; Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Self_image
 • Self-acceptance; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-acceptance
 • Inner-critic; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_critic
 • Lack of Self-confidence; Counseling Center van de  University of Illinois; http://www.counselingcenter.illinois.edu/self-help-brochures/self-awarenessself-care/self-confidence/
Categorieën
Psychologie

Tips voor meer zelfvertrouwen

Hoe ontwikkel je een gezond gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en vooral ook van meer zelfvertrouwen? En hoe reken je af met onnodige en belemmerende gevoelens van twijfel en onzekerheid? Wat zijn echt praktische tips om negatieve en zelfs verlammende gevoelens te lijf te gaan?

Dit artikel is opgebouwd uit de volgende paragrafen.

Tekening van vrouw die zich zelfverzekerd gedraagt
Zelfvertrouwen kun je leren

Overlappende begrippen rond zelfvertrouwen en waar het in wezen om draait

Begrippen als eigenwaarde, zelfbeeld, zelfacceptatie, zelfrespect, assertiviteit en zelfvertrouwen kun je in theorie goed van elkaar onderscheiden. Maar dat lukt niet goed in de praktijk,omdat deze begrippen nauw samenhangen en elkaar deels overlappen.

Ze hebben allemaal te maken met wat je denkt, zegt en doet. En ook over de manier waarop jij je omgeving en jouw plaats daarin ziet. Zelfs de vraag welke belangrijke keuzes jij in je leven maakt, hangt direct met deze begrippen samen. Bovendien zijn jouw overtuigingen en daden op hun beurt van invloed op de manier waarop je omgeving jou ziet en met je omgaat.

Geen enkel mens is perfect. Iedereen maakt soms (akelige) fouten die soms onherstelbaar zijn. Maar ondanks al je zwakheden kun je maar beter niet twijfelen aan je waarde als mens. Denk liever aan de aspecten die jou uniek maken en aan de dingen van jezelf die je kunt waarderen. Die aspecten vormen de basis om je zelfvertrouwen te vergroten.

Onderpresteren wegens gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld

omslag van Anne Dicksons boek Opkomen voor jezelf: assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid; uitgeverij Spectrum
Anne Dickson: Opkomen voor jezelf (bol.com)

Heb je misschien weinig vertrouwen in je capaciteiten? Geloof je dat je beter niet aan een interessante actitiveit kunt beginnen, omdat je zeker weet dat iemand anders dat stukken beter zou kunnen? In dat geval bestaat de kans dat je gebrek aan zelfvertrouwen leidt tot onderpresteren.

Stel dat iets jou tegenzit. Denk je dan al snel dat je er nooit aan had moeten beginnen? Bijvoorbeeld omdat je, achteraf gezien, had kunnen weten dat je er niet goed genoeg voor bent? Misschien denk je er zelfs over om de moed op te geven.

Het probleem met al die zelfkritiek is dat je steeds minder zin krijgt om iets nieuws te ondernemen. Bovendien krijg je steeds meer moeite om ergens serieus je best voor te doen. Het gevolg is dat je een steeds minder positief gevoel over jezelf krijgt. Je belandt dan in een negatieve spiraal van belemmerende gedachten en gevoelens. Hoe kun je die doorbreken?

Voor- en nadelen van het jezelf met anderen vergelijken

In het dagelijks leven heb je mogelijk de gewoonte om je eigen situatie en prestaties te vergelijken met die van anderen. Op zich is dat niet positief of negatief. Maar dat hangt af van de vraag hoe vaak je dat doet en wat je verder met die vergelijking doet.

Als je je voortdurend aan anderen meet, maakt dat je niet gelukkiger, integendeel. Je kunt dan steeds meer het gevoel krijgen dat je tekort komt of tekort schiet als je kijkt naar wat anderen hebben bereikt. Dat is schadelijk voor je zelfvertrouwen

Maar als je af en toe een vergelijking tussen iemand anders en jezelf maakt, kan dat wel degelijk positief voor je werken. Bijvoorbeeld als je bepaalde mensen tegen wie je opkijkt, als rolmodel kunt gebruiken om je eigen doelen en idealen na te streven.

Heb je moeite om het jezelf vergelijken met anderen drastisch terug te dringen? Dan kun je overwegen om je te richten op wat jij met anderen gemeenschappelijk hebt en hoe jij dat in je voordeel kunt laten werken. Bijvoorbeeld door te kijken wat anderen ondanks of misschien juist vanwege bepaalde beperkingen hebben bereikt en daaraan een voorbeeld te nemen.

Tips voor een positiever gevoel over jezelf

Werk aan zelfacceptatie

Neem jezelf zoals je bent. Accepteer dat je nu eenmaal niet alleen sterke, maar ook zwakke kanten hebt. Leer je gevoelens en emoties te aanvaarden, ook al vind je ze niet altijd even plezierig.

Wees niet negatief over jezelf, ook al heb je flink de smoor in wat er de afgelopen tijd allemaal is misgegaan. Probeer mild te zijn tegen jezelf. Daarmee leg je een basis voor een positiever zelfbeeld.

Bedenk dat je niet afhankelijk bent van de acceptatie van anderen om een positief gevoel over jezelf te hebben. Zo’n positief gevoel is namelijk wel essentieel om je kansen in je persoonlijk leven en op je werk te zien en te durven grijpen en om je zelfvertrouwen verder te ontwikkelen.

Zie fouten en mislukkingen als groeikansen

Probeer je fouten, vergissingen en mislukkingen te zien als kansen om ervan te leren en als mens te groeien. Denk aan het verhaal van de medewerker die een groot en duur project had laten mislukken. Vol schaamte ging hij naar zijn baas om zijn ontslag aan te bieden. Verontwaardigd riep zijn baas: ‘Ben je nu helemaal? Heb ik net 7 miljoen in je opleiding gestoken, en nu wil je weglopen? Beschouw de kwestie maar als leergeld. En nu weer gewoon aan het werk!’

Ontwikkel je talenten

Gun jezelf de tijd om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor welke onderwerpen heb je echte belangstelling? Wat heb je altijd al willen doen? Wil je allang een muziekinstrument leren bespelen? Of een moestuin aanleggen? Of vrijwilligerswerk doen? Voor dit alles en meer geldt dat de ontwikkeling van je talent begint met een eenvoudige, eerste stap.

Durf trots te zijn op je prestaties

Ben je niet gewend om trots te zijn als jou iets is gelukt? Krijg je dan een compliment, dan ben je misschien geneigd te zeggen dat het weinig of niets voorstelt. Met een dergelijke neiging kan het je de nodige moed kosten trots op je eigen prestatie te zijn, of het nu een grote prestatie is, of een kleine.

Zo’n gevoel van trots versterkt je zelfvertrouwen en geeft je kracht als je een volgende keer weer aan een uitdaging begint.

Stel haalbare doelen

Stel jezelf concrete doelen die haalbaar en liefst ook meetbaar zijn. Elk bereikt doel, hoe klein ook, bezorgt je een energiek gevoel. En dat helpt jou weer om jezelf in staat te stellen een volgend doel te halen en daarmee je zelfvertrouwen te vergroten.

Zorg dat je doelen passen bij wat niet iemand anders, maar wat jijzelf in het leven belangrijk vindt en die passen bij jouw overtuigingen en je sterke kanten. Dergelijke doelen hebben een grote kans op succes en bezorgen je hoogstwaarschijnlijk een goed gevoel.

Leef gezond

Het klinkt misschien afgezaagd, maar gezond eten, voldoende lichaamsbeweging en een goede nachtrust helpen daadwerkelijk om beter in je vel te zitten. Met een goed gevoed en uitgerust lijf kom je in het algemeen tot betere prestaties.

Zoek stimulerende omgevingen

Ga op zoek naar stimulerende omgevingen. Ken je het gevoel dat als je in de buurt van bepaalde, negatief ingestelde of klagerige mensen komt, al je energie ineens lijkt weg te stromen? Zorg daarom dat je verkeert in kringen van positief ingestelde mensen. Waarschijnlijk doe je in hun omgeving nieuwe energie op. En in dergelijke omgevingen vind je volop ideeën en krijg je stimulansen om jezelf in allerlei opzichten verder te ontwikkelen en, al doende, je zelfvertrouwen te vergroten.

Cursussen en trainingen om meer zelfvertrouwen te krijgen

Wist je al dat er op veel plaatsen cursussen en trainingen worden aangeboden voor mensen die hun zelfvertrouwen willen vergroten? Een dergelijke cursus of training kan je helpen om in relatief korte tijd je zelfvertrouwen een daadwerkelijke boost te geven.

Een eerdere versie van dit artikel werd door de auteur, Manon Troppo, op 7 april gepubliceerd op infonu.nl onder de titel ‘Zelfvertrouwen ontwikkelen: praktische tips.’

Dossier psychologie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier psychologie. Kijk bijvoorbeeld ook eens in het artikel over vrienden maken ondanks weinig zelfvertrouwen.

Bronnen

 • Self-esteem; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
 • Struggling with Low Self-esteem; voor het eerst gepubliceerd op 6 juni 1997, voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2013; Columbia University, New York; http://goaskalice.columbia.edu/struggling-low-self-esteem
 • Self-image; Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Self_image
 • Self-acceptance; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Self-acceptance
 • Inner-critic; Wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_critic
Categorieën
Online cursussen Psychologie

Bespreking MOOC-cursus Resilience (veerkracht): over stressmanagement en welbevinden

Op de site EdX.org kun je een Engelstalige online MOOC-cursus over ‘Resilience’ (letterlijk ‘veerkracht’) volgen. De complete titel van die cursus luidt: ‘Becoming a resilient person: the science of stressmanagement and promoting wellbeing’. De cursusleider is dr. Clay Cook. Hij is verbonden aan het College of Education aan de University of Washington.

Het doel van deze MOOC-cursus is dat je erin leert om een veerkrachtig persoon te worden. Je krijgt praktische instrumenten aangereikt die je herstellingsvermogen en de kwaliteit van je leven kunnen vergroten.

In de inleiding legt Clay Cook uit dat ‘resilience’ deels betrekking heeft op het vermogen dat je na een moeilijke situatie als een bal die naar de grond is geworpen, weer opveert. Het beeld van die opverende bal, komt in de loop van de cursus van acht weken telkens weer terug.

Opbouw van de MOOC-cursus over veerkracht

Tekening van een menselijk hoofd met daarop tekst met onder meer de woorden Personality, Conscience, Imagination, Reason, Fancy en Understanding (Bron van illustratie: Gutenberg.org)
‘Ken uzelve.’ Denk aan aspecten als persoonlijkheid, geweten, verbeeldingskracht, rede, voorkeuren en inzichten

Elke week van deze cursus bestudeer je een les die uit een aantal video’s bestaat, beantwoord je de keuzevragen bij die les en maak je enkele opdrachten die bedoeld zijn ter vergroting van je herstellingsvermogen.

Elke cursusweek borduurt voort op een vorige cursusweek, maar telkens staat een bepaald aspect van het vergroten van je veerkracht centraal.

In elke les leer je over een bepaalde vaardigheid, gewoonte of gewoontevorming waarvan wetenschappelijk bewezen is dat die, los van andere factoren, je algemene welbevinden en veerkracht vergroten.

Les 1. Inleiding tot stress en veerkracht

In de eerste week leer je over het belang van een goede veerkracht. Je krijgt een beeld van wat er komt kijken bij het verminderen van stress en het optimaliseren van je effectiviteit en het vergroten van je levensvreugde.

Les 2. Ontdek wat voor jou het belangrijkste in je leven is

In week twee ga je ontdekken wat in jouw leven de belangrijkste waarden zijn, hoe je die voor jezelf helder krijgt en hoe je die in je leven inpast en eraan vasthoudt. In wezen gaat het om de mens te zijn die je wilt zijn.

Les 3. Leer mindfulness toe te passen

In de derde week leer je wat mindfulness is en hoe je deze toepast. Dankzij mindfulness  ga je op een bewustere manier waarnemen en dat helpt je om je lot in eigen handen te nemen en jezelf van onproductieve gedachten en gevoelens te bevrijden. Op die manier kun je, zonder klem te zitten in het verleden of de toekomst,  zo effectief mogelijk in het heden leven,

Les 4. Leer selectieve aandacht te besteden aan het positieve

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn wij mensen geen hulpeloze slachtoffers van onze aandacht. Als mens kun je doelbewust kiezen om selectief aandacht aan de meer positieve aspecten van ons leven te besteden.

Wanneer je dat doet,  ga je je beter voelen, positiever denken en je ook positiever gedragen. Dit heeft allerlei gunstige effecten op de kwaliteit van je leven.

Les 5. Hoe ga je om met sterk negatieve emoties en hoe ontwikkel je positieve emoties?

Sterk negatieve emoties leiden soms tot gedrag waarvan je mogelijk later spijt hebt. Hoe kun je op een constructievere manier omgaan met dergelijke emoties?

Positieve emoties daarentegen zijn wat het leven de moeite waard maakt. Op welke manier kun je die zo essentiële positieve emoties ontwikkelen?

Les 6: Wat zijn therapeutische keuzes van levensstijl en hoe pas je die toe voor een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid?

In de zesde lesweek krijg je informatie over therapeutische leefstijlkeuzes. Dit zijn eenvoudige en praktische keuzemogelijkheden die bijdragen aan je algemene lichamelijke en geestelijke welzijn.

Les 7: Hoe kun je zinvolle contacten met andere mensen leggen? Over sociale steun, mentorschap en rolmodellen

In week 7 leer je welke vier vormen van relaties je veerkracht en welbevinden helpen vergroten. Dit zijn sociale steun, mentorschap, het verrichten van goede daden voor anderen en het ontdekken van geschikte rolmodellen.

Les 8: Conclusie

Week 8 bevat een samenvatting van de lessen van de eerdere weken. Je gaat een specifieke roadmap maken voor je veerkracht in de toekomst. Op die manier zorg je ervoor dat je niet alleen een veerkrachtig persoon wordt, maar dat ook blijft.

Algemene informatie over de MOOC-cursus Resilience

Het bekijken van de video’s die bij elke week van deze MOOC-cursus horen, kost je in totaal ongeveer een uur per week. Als je het huiswerk van de online toetsen en andere opdrachten meerekent, ben je gemiddeld zo’n twee tot drie uur per week met deze cursus bezig. Verder heb je geen studieboeken of ander lesmateriaal nodig.

Bij deze MOOC-cursus hoort een discussieforum dat dienst doet als een soort virtuele community. Daarin kun je je ideeën met andere mensen delen en feedback krijgen van je studiegenoten.

MOOC-cursussen worden doorgaans enkele keren per jaar gegeven. Op dit moment is de zoekfunctie op de EdX site nog beperkt. Je vindt deze cursus opgesomd in het overzicht van de categorie Humanities op EdX.

Dossier MOOC (online cursussen met open access)

Dit artikel maakt deel uit van het dossier MOOC (online cursussen met open access).

Dossier psychologie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier psychologie. Tot dit dossier behoort ook onder meer het artikel over de psychologie van de handtas.

Categorieën
Psychologie

Wat zegt een handtas over iemands persoonlijkheid?

Vervolg van: De handtas als voer van psychologen van de koude grond. In dat artikel werd de basis gelegd voor de psychologie van de handtas.

Een mooie of vooral praktische tas?

Elke tas lijkt een al dan niet geslaagd compromis te zijn tussen mooi en praktisch. Maar wat heet mooi? De een  vindt een veelkleurige tas met rhinestones erop prachtig, terwijl een ander droomt van een tas van soepel zwart kalfsleer zonder irritante tierelantijntjes.

Iets dergelijks geldt voor wat praktisch is. De een beschouwt gecompartimenteerde vakken met rits of kliksluiting als buitengewoon praktisch. Immers, als je weet in welk vakje je portemonnee zich bevindt, hoef je niet in een grote ruimte vol andere spulletjes te graaien. Een ander vindt een de tas met een enkel groot vak of  twee relatief grote vakken juist handig, omdat je nooit het ene na het andere vakje hoeft te openen, omdat je vergeten hebt in welk vakje je iets had opgeborgen.

Multifunctioneel of een echte handtas?

foto van rode handtas die ook als schoudertas bruikbaar is
Praktische rode handtas annex schoudertas (Kipling Amiel) (bol.com)

Terwijl de handtas in enge zin aan de hand wordt gedragen, gebruiken we die term is sommige gevallen ook voor hybride modellen zoals:

 • schoudertassen
 • rugzakjes
 • buideltasjes
 • unisekstassen
 • carry-all bags

Handtas annex schoudertas?

Wie  gekozen heeft voor een handtas die tegelijkertijd een schoudertas is, behoort mogelijk tot het praktische type. Met een tas aan de schouder heb je wat meer bewegingsvrijheid dan wanneer een hand voortdurend de tas aan het hengsel moet dragen.

Sommige van dit soort tassen hebben naast een korte draagriem (het ‘handvat’) ook een afkoppelbare schouderriem, zodat de tas ook als echte handtas kan worden gebruikt. De tas gaat dan bijvoorbeeld met het lange hengsel eraan mee naar kantoor en met het korte hengsel mee naar een feestje.

De combinatie van handtas en schoudertas is al heel wat jaren populair.

Handtas annex rugzakje

foto van rugzakje van polyamide. Ook als schoudertas bruikbaar is. Met afneembare schouderriem en handige vakken
Rode schoudertas annex rugzak (Kipling Firefly) (bol.com)

Theoretisch heb je met een handtas en rugzakje in één allebei je handen helemaal vrij. Toch is de combinatie minder praktisch dan die lijkt. Zo loop je op een drukke roltrap bij een treinstation of in een overvol winkelcentrum met zo’n tas op je rug het risico dat een onverlaat er ongemerkt je portemonnee of mobieltje uit steelt. Je hebt immers geen zicht op wat er achter je gebeurt? En als je iets uit de tas wilt halen, dan zul je de tas eerst op een wat onhandige, maar in elk geval onelegante manier af moet doen.

Natuurlijk kun je zo’n rugtasje ook normaal als handtas of handtas/schoudertas gebruiken.

Een keuze voor een handtas/rugzakcombinatie kan wijzen op naïveteit of op een nostalgisch terugverlangen naar de kindertijd.

Handtas annex buideltasje

Een buideltasje biedt praktische voordelen tijdens vakanties of langere wandelingen. Vrouwen die een buideltasje dragen, weten ongetwijfeld dat ze zonder zo’n tasje eleganter uit zien. Zij kiezen dus bewust voor het gemak van zo’n tasje en nemen het gebrek aan de esthetische kwaliteiten ervan op de koop toe.

Carry-all bag (voorheen denigrerend ‘hutkoffer’ genoemd)

Lange tijd sprak men misprijzend over de grotere handtassen.  Zo in de trant van ‘waar moet je met die hutkoffer naar toe?’ Op dit moment noemen we een trendy, oversized handtas een carry-all bag.

Deze tas houdt het midden tussen een handtas en een weekendtas, dan wel kantoortas voor de forens met daarin lunch, boeken en nog veel meer. Sommige modellen doen denken aan een  dokterstas. Het is typisch een tas voor mensen die geen keuze kunnen of willen maken over wat ze meenemen onderweg en wat ze thuis willen laten.

Unisekstas

Een zogenaamde uniesekstas is een doorgaans stevige, lederen tas van middelgroot formaat, en zonder tierelantijntjes. Zo’n model heeft doorgaans een praktische indeling waarin je je spullen snel terug kunt vinden.

De unisekstas wordt graag gedragen door mensen die houden van een tas met een wat zakelijke en vriendelijke, maar gedecideerde uitstraling. Mogelijk omdat een dergelijke tas goed bij hun persoonlijkheid past. Of wellicht in de hoop dat hun omgeving ook henzelf als zakelijk, vriendelijk en gedecideerd beschouwt.

Klassiek, modern of eigenzinnig?

De verschillende types handtassen kun je globaal onderscheiden naar de categorieën klassiek of modern.

Klassieke tas

Tasdraagsters die kiezen voor een klassiek model hoeven zich geen zorgen te maken of hun tas alweer uit de mode is: een klassieke tas blijft per definitie immers altijd ‘in’? Een dergelijke tas spreekt vooral behoudende mensen aan.

Moderne tas

Tasdraagsters met een voorkeur voor een modern model willen daarmee soms aangeven dat ze met de mode, en daarmee met hun tijd meegaan. Wie trendy wil blijven, is genoodzaakt om geregeld een nieuwe tas te kopen, want welke modebewuste vrouw wil er nu lopen met een model van vorig jaar, of nog erger, van het jaar daarvoor? Zelfs een tas in zogenaamde retrostijl is een typisch modeproduct, want wie piekert erover om te gaan lopen met de afgedankte tas van een oude tante?

Wie kiest voor een moderne tas, volgt de mode op de voet en laat zich dus bij haar keuzes door de smaak van anderen leiden.

Eigenzinnige tas

Tasdraagsters die hebben gekozen voor een eigenzinnig model, al dan niet zelf gemaakt, hoeven zich evenals de draagsters van een klassieke tas, zich geen zorgen te maken over de mode. Een eigenzinnige tas doet immers niet mee aan de modegrillen?

Wie voor een eigenzinnige tas kiest, straalt als het ware uit dat zij openstaat voor nieuwe ideeën. Mogelijk is dit de voorkeur van iemand die creatief en avontuurlijk is en die durft te kiezen voor een gewaagd ontwerp en daarmee openlijk uitkomt voor haar voorkeuren en dus laat zien wie zij is.

Materiaal, afwerking, kleur en indeling van de tas

Naast het model zegt ook het materiaal, de afwerking en de kleur van een handtas een en ander over de persoonlijkheid van de dragers ervan.

Materiaal

 • Echt leder, in een soepele kwaliteit leer, zoals lamsleer of kalfsleer, al dan niet glad of generfd, of met een croco, dan wel andere slangenprint. Of van een stuggere kwaliteit leer zoals rundleer.
 • Nepleer, ook wel lederlook of imitatieleer genoemd
 • Kunststof zoals bedrukte thermoplastic
 • Textiel, bijvoorbeeld canvas of weefstof of een andere betrekkelijk dikke, maar soepel vallende stof, al dan niet met borduursel of applicaties erop

Tassen van echt leer worden doorgaans hoger gewaardeerd dan tassen van andere materialen. Een lederen tas krijgt, mits goed onderhouden, in de loop van de tijd steeds meer ‘karakter’. De aanschaf van een lederen, klassieke tas kan dan als een soort investering worden gezien.

Soepel leer oogt vriendelijk, voelt licht aan en is gemakkelijk plooibaar. Stug leer voelt stijf en zwaar aan. Dit leer komt wat afstandelijk over. Soepel leer is doorgaans aanzienlijke prijziger dan stug leer. Het spreekt voor zich dat het te ver gaat om alleen op basis van het soort leer van de tas een conclusie te trekken over de persoonlijkheid van de drager van de tas, al is dit soms wel verleidelijk.

Imitatieleer wordt vooral gekozen vanwege de aanzienlijk lagere prijs. Daar staat tegenover dat dergelijk nepleer soms relatief snel op de vouwen gaat scheuren. Goedkoop is dan eigenlijk duurkoop.

Een tas van een opvallende kunststof zoals thermoplastic met een print erop wordt slechts voor een kleine doelgroep gemaakt. Met een dergelijke vaak kleurrijk gedessineerde tas trek je de aandacht.

Vooral mensen aan die graag als ‘alternatief’ door het leven gaan, kiezen voor tassen van kunststof of textiel.

Afwerking

Het karakter van de tas wordt voor een deel bepaald door de afwerking. Is die opvallend of juist niet? Zijn de randen en naden afgewerkt met een contrasterende kleur en/of is er uitbundig gebruik gemaakt van sierstiksel?

Bestaat het hengsel uit een simpele maar comfortabel te dragen lederen riem, of een riem met gesp of andere constructie die de lengte van het hengsel verstelbaar maakt? Is de draagriem niet van leder, maar bijvoorbeeld van een opvallende zilver-, chroom-, messing, bronzen of goudkleurige schakelketting? Is de tas versierd met al dan niet zilver- of goudkleurige opvallend gespen, ornamenten of emblemen? Of misschien zelfs een uitdagend merklogo aan de buitenkant van de tas?

Kleur

Tassen zijn verkrijgbaar in zwart, verschillende tinten bruin, maar ook in zachte of felle tinten rood, blauw, groen en nog veel meer. Een opvallende kleur zoals stralend rood voorziet een model uniesekstas van een typisch vrouwelijke uitstraling. Een zwarte tas van een groot model, lijkt heel wat bescheidener dan een felblauwe tas van dezelfde afmetingen.

Indeling van de tas

Bestaat de tas vanuit de buitenkant gezien vooral uit één grote ruimte waarin portemonnee, agenda, mobieltje en andere onmisbare spulletjes door elkaar liggen? In sommige gevallen is de tas dan binnenin wel in een aantal vakjes verdeeld, dus de eerste indruk kan min of meer bedrieglijk zijn.

Andere tassen zijn in, al dan niet ruime, afzonderlijke compartimenten verdeeld. Daarbij gaat het dan om afzonderlijke vakken of vakjes aan de voor- en of achterkant van de tas die met een rits- of kliksluiting of met klittenband kunnen worden afgesloten.

Sommige mensen denken dat onder meer aan de hand van de indeling van de tas kan worden bepaald of iemand goed georganiseerd is, van duidelijkheid en voorspelbaarheid houdt (en daarom heeft gekozen voor een tas met van afzonderlijke compartimenten) of een voorkeur heeft voor een onvoorspelbare, misschien zelfs enigszins chaotische situatie (en daarom kiest voor een tas met slechts een of twee grote ruime vakken waarin je altijd op de tast tussen allerlei andere spulletjes je weg moet zien te vinden.

Design tas of niet?

Wie kiest voor een designtas, wil vaak vol trots het merkembleem van de tasontwerper laten zien. Want, hoe kan een nietsvermoedend persoon anders weten dat je een luxe tas van een beroemde designer bezit? Zo’n kostbare tas bevestigt de sociale status van de draagster of is bedoeld om een zekere status te suggereren. De draagster van de tas wil mogelijk weten dat ze het financieel breed heeft. Maar niet uitgesloten is dat ze die tas heeft gekocht om zichzelf ervan te overtuigen dat ze zo’n dure tas waard is.

Bekende merken designtassen zijn onder meer:

 • Chloé,
 • Coccinelle
 • Diane von Furstenberg
 • Jerome Dreyfuss
 • Marc Jacobs
 • Tila March

De manier waarop je de handtas draagt of neerzet (of neerlegt)

Naast de tas zelf, spreekt vooral ook de wijze waarop de vrouw met haar tas omgaat, boekdelen. Houdt ze die als het ware koesterend bij zich? Lijkt ze er steun bij te zoeken? Zie je haar misschien liefkozend het leer strelen? Lijkt ze zich achter de tas te willen verschuilen?

Zet ze de tas op een nonchalante manier op de grond, bijvoorbeeld op de nooit geheel schone tegels van een treinperron? Of houdt ze de tas liever vast (en daarmee schoon)? En wat doet ze in de treincoupé met haar tas? Zet ze die, enigszins onthecht, naast zich in het gangpad? Of houdt ze die zorgzaam op haar schoot?

Plaatst ze de tas in een openbare ruimte op een zodanige manier naast zich op de bank of voor zich op de tafel dat het lijkt alsof ze de ruimte voor zichzelf wil claimen?

Wetenschap of onzin?

De psychologie van de handtas is weliswaar geen harde wetenschap, maar helemaal onzin is het nu ook weer niet …. En wedden dat je na het lezen van dit artikel handtassen en hun dragers voortaan met heel andere ogen bekijkt?

Dossier psychologie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier psychologie.

Categorieën
Psychologie

De handtas als voer voor psychologen van de koude grond

Een handtas kan meer over jou en/of je vriendin(nen) vertellen, dan je op het eerste gezicht wellicht denkt. Vooral in combinatie met andere persoonlijke eigendommen zoals kleding, schoeisel en/of mobieltje kan de handtas een en ander over jouw karakter en andere eigenschappen onthullen. Met een tikkeltje overdrijving zou je zelfs kunnen spreken van de psychologie van de handtas. Volop voer voor psychologen van de koude grond!

Dubbelzinnige indicatoren voor karaktereigenschappen of persoonlijkheidskenmerken

Een gedessineerde antieke damestas
Een geborduurde damestas uit vroeger tijden

Kun je een harde conclusie trekken over iemands persoonlijkheid of karakter aan de hand van een  handtas van die persoon? Natuurlijk niet. Verscheidene indicatoren die op een bepaalde eigenschap of kenmerk wijzen, lijken op zijn minst dubbelzinnig.

Maar toch, als je een aantal indicatoren tot elkaar in relatie brengt, zie je een bepaald patroon zichtbaar worden, een intrigerend patroon… Met wat fantasie kun je kun je vergaande conclusies trekken over de manier waarop iemand in de wereld staat. En daarna wil je natuurlijk verifiëren en falsifiëren of je beeld klopt met de werkelijkheid.

Uiterlijk zegt niet alles, maar….

Om jou beter te leren kennen, let iemand niet alleen op de inhoud van wat je zegt of de manier waarop je formuleert en je non-verbale gedrag, maar ook op de manier waarop je je kleedt en op nog veel meer, zoals bijvoorbeeld… je handtas.

Bij het analyseren van een handtas gaat het om de volgende twee aspecten:

 • De handtas zelf (omvang, model, materiaal, afwerking, kleur, indeling en vooral ook de uitstraling)
 • De manier waarop je de handtas draagt of neerzet (of neerlegt)

Bovengenoemde aspecten houden verband met elkaar. Zo draag je een elegant enveloptasje met daarin wat persoonlijke bezittingen dan je sleutels en je portemonnee anders dan een flinke schoudertas met daarin een royaal uitgevallen e-reader.

Welke eigenschappen kun je aflezen aan iemands handtas?

Een tas geeft een beeld van iemands persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen. Aan de hand daarvan  kun je  proberen de eigenaresse van die tas of  jezelf (als die tas van jou is)  beter te leren begrijpen.

Met behulp van de handtasanalyse krijg je een globaal antwoord op de volgende vragen.

Ben je qua persoonlijke eigenschappen…

 • creatief, openstaand voor nieuwe ideeën of vooral behoudend?
 • dominant of meegaand?
 • ordelijk georganiseerd, praktisch, flexibel of chaotisch?

Kijk daarbij vooral naar het beeld als geheel. Een enkel detail van een tas kan op uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige eigenschappen wijzen. De psychologie van de handtas heeft vooral betrekking op de kunst van patroonherkenning.

Formaat van de tas: klein, gemiddeld of groot

Handtassen zijn verkrijgbaar in allerlei formaten, van de aandoenlijke enveloptas en de klassieke schoudertas tot en met de trendy carry-all bag (die tot voor kort denigrerend met ‘hutkoffer’ werd aangeduid).

Ongetwijfeld zijn er tassenpsychologen met stellige uitspraken  over wat het formaat handtas over de drager ervan zegt. De vraag is welke waarde je aan dergelijke uitspraken mag hechten.

Kleine handtas

Een vrouw kiest om uiteenlopende redenen soms voor een klein formaat damestas. Zo kan een tas van een bescheiden omvang wijzen op bescheidenheid of op het niet gretig willen lijken in de ogen van anderen.

Zo’n enveloptasje, tasje in brillenkokermodel of portemonneemodel kan ook verklappen dat een vrouw zich vrijer voelt als zij niet de last van allerlei meestal onnodige, zij het soms zo handige spulletjes zoals een pakje pleisters en/of papieren zakdoeken met zich hoeft mee te slepen.

Of haar keus is simpelweg op een klein formaat tas is gevallen, omdat die beter bij een klein postuur past.

Let er vooral ook op of de tas een volgepropte indruk maakt. Een tas die vanwege een relatief grote hoeveelheid spulletjes slechts met grote moeite dicht kan, lijkt erop te wijzen dat iemand na een verkeerde inschatting of ondoordacht een te klein exemplaar heeft gekocht.

Middelgrote handtas

Met een middelgrote handtas heb je het voordeel dat er een redelijke hoeveelheid ruimte is voor portemonnee, agenda, smartphone, brillenkoker en andere noodzakelijke spullen, zonder dat de tas onnodig de aandacht trekt.

Een groot aantal vrouwen lijkt om praktische redenen voor een middelgrote tas te kiezen. Een tas van een dergelijk formaat  valt daarom doorgaans niet op. Dat wil zeggen, als de tas van een neutrale kleur en model is. Anders kan zo’n tas natuurlijk wel degelijk als een echte blikvanger fungeren.

Wie kiest voor een middelgrote leren zwarte of neutraal bruine handtas zonder opvallende versieringen, wil wellicht niet opvallen.

Grote handtas

Een groot formaat tas wijst op een neiging om zich nadrukkelijk te manifesteren en ruimte voor zichzelf te claimen. De draagster ervan heeft mogelijk pretenties en/of de neiging om de competitie aan te gaan.

Dit zou ook het type zijn van: ‘beter ermee verlegen dan erom verlegen’. Ze wil op iedere eventualiteit zijn voorbereid, omdat ze niet van verrassingen houdt. Daarom heeft ze misschien uit onzekerheid (‘voor het geval dat…’ )nzoveel mogelijk spulletjes bij zich zoals een EHBO-trommeltje, een kantooragenda, een zonnebril, een naaigarnituurtje en een aantal snackrepen en/of rolletjes drop en ander snoep of druivensuiker.

Of ze kiest voor een groot exemplaar  tas omdat een fors uitgevallen e-reader of een papieren boek en een brillenkoker met leesbril nu eenmaal om een wat royaler formaat  vragen.

Lees verder

Het vervolg van dit artikel kun je lezen in het artikel ‘Wat zegt een handtas over iemands persoonlijkheid?

Dossier psychologie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier psychologie.