Categorieën
Online cursussen Psychologie

Bespreking MOOC-cursus Resilience (veerkracht): over stressmanagement en welbevinden

Op de site EdX.org kun je een Engelstalige online MOOC-cursus over ‘Resilience’ (letterlijk ‘veerkracht’) volgen. De complete titel van die cursus luidt: ‘Becoming a resilient person: the science of stressmanagement and promoting wellbeing’. De cursusleider is dr. Clay Cook. Hij is verbonden aan het College of Education aan de University of Washington.

Het doel van deze MOOC-cursus is dat je erin leert om een veerkrachtig persoon te worden. Je krijgt praktische instrumenten aangereikt die je herstellingsvermogen en de kwaliteit van je leven kunnen vergroten.

In de inleiding legt Clay Cook uit dat ‘resilience’ deels betrekking heeft op het vermogen dat je na een moeilijke situatie als een bal die naar de grond is geworpen, weer opveert. Het beeld van die opverende bal, komt in de loop van de cursus van acht weken telkens weer terug.

Opbouw van de MOOC-cursus over veerkracht

Tekening van een menselijk hoofd met daarop tekst met onder meer de woorden Personality, Conscience, Imagination, Reason, Fancy en Understanding (Bron van illustratie: Gutenberg.org)
‘Ken uzelve.’ Denk aan aspecten als persoonlijkheid, geweten, verbeeldingskracht, rede, voorkeuren en inzichten

Elke week van deze cursus bestudeer je een les die uit een aantal video’s bestaat, beantwoord je de keuzevragen bij die les en maak je enkele opdrachten die bedoeld zijn ter vergroting van je herstellingsvermogen.

Elke cursusweek borduurt voort op een vorige cursusweek, maar telkens staat een bepaald aspect van het vergroten van je veerkracht centraal.

In elke les leer je over een bepaalde vaardigheid, gewoonte of gewoontevorming waarvan wetenschappelijk bewezen is dat die, los van andere factoren, je algemene welbevinden en veerkracht vergroten.

Les 1. Inleiding tot stress en veerkracht

In de eerste week leer je over het belang van een goede veerkracht. Je krijgt een beeld van wat er komt kijken bij het verminderen van stress en het optimaliseren van je effectiviteit en het vergroten van je levensvreugde.

Les 2. Ontdek wat voor jou het belangrijkste in je leven is

In week twee ga je ontdekken wat in jouw leven de belangrijkste waarden zijn, hoe je die voor jezelf helder krijgt en hoe je die in je leven inpast en eraan vasthoudt. In wezen gaat het om de mens te zijn die je wilt zijn.

Les 3. Leer mindfulness toe te passen

In de derde week leer je wat mindfulness is en hoe je deze toepast. Dankzij mindfulness  ga je op een bewustere manier waarnemen en dat helpt je om je lot in eigen handen te nemen en jezelf van onproductieve gedachten en gevoelens te bevrijden. Op die manier kun je, zonder klem te zitten in het verleden of de toekomst,  zo effectief mogelijk in het heden leven,

Les 4. Leer selectieve aandacht te besteden aan het positieve

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn wij mensen geen hulpeloze slachtoffers van onze aandacht. Als mens kun je doelbewust kiezen om selectief aandacht aan de meer positieve aspecten van ons leven te besteden.

Wanneer je dat doet,  ga je je beter voelen, positiever denken en je ook positiever gedragen. Dit heeft allerlei gunstige effecten op de kwaliteit van je leven.

Les 5. Hoe ga je om met sterk negatieve emoties en hoe ontwikkel je positieve emoties?

Sterk negatieve emoties leiden soms tot gedrag waarvan je mogelijk later spijt hebt. Hoe kun je op een constructievere manier omgaan met dergelijke emoties?

Positieve emoties daarentegen zijn wat het leven de moeite waard maakt. Op welke manier kun je die zo essentiële positieve emoties ontwikkelen?

Les 6: Wat zijn therapeutische keuzes van levensstijl en hoe pas je die toe voor een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid?

In de zesde lesweek krijg je informatie over therapeutische leefstijlkeuzes. Dit zijn eenvoudige en praktische keuzemogelijkheden die bijdragen aan je algemene lichamelijke en geestelijke welzijn.

Les 7: Hoe kun je zinvolle contacten met andere mensen leggen? Over sociale steun, mentorschap en rolmodellen

In week 7 leer je welke vier vormen van relaties je veerkracht en welbevinden helpen vergroten. Dit zijn sociale steun, mentorschap, het verrichten van goede daden voor anderen en het ontdekken van geschikte rolmodellen.

Les 8: Conclusie

Week 8 bevat een samenvatting van de lessen van de eerdere weken. Je gaat een specifieke roadmap maken voor je veerkracht in de toekomst. Op die manier zorg je ervoor dat je niet alleen een veerkrachtig persoon wordt, maar dat ook blijft.

Algemene informatie over de MOOC-cursus Resilience

Het bekijken van de video’s die bij elke week van deze MOOC-cursus horen, kost je in totaal ongeveer een uur per week. Als je het huiswerk van de online toetsen en andere opdrachten meerekent, ben je gemiddeld zo’n twee tot drie uur per week met deze cursus bezig. Verder heb je geen studieboeken of ander lesmateriaal nodig.

Bij deze MOOC-cursus hoort een discussieforum dat dienst doet als een soort virtuele community. Daarin kun je je ideeën met andere mensen delen en feedback krijgen van je studiegenoten.

MOOC-cursussen worden doorgaans enkele keren per jaar gegeven. Op dit moment is de zoekfunctie op de EdX site nog beperkt. Je vindt deze cursus opgesomd in het overzicht van de categorie Humanities op EdX.

Dossier MOOC (online cursussen met open access)

Dit artikel maakt deel uit van het dossier MOOC (online cursussen met open access).

Dossier psychologie

Dit artikel maakt deel uit van het dossier psychologie. Tot dit dossier behoort ook onder meer het artikel over de psychologie van de handtas.